Kapitel 65

Mina ord träffar alltid en öm punkt, det vill säga, de pekar ut era ödesdigra svagheter; i annat fall skulle ni fortfarande släpa fötterna efter er utan en aning om vad klockan är slagen. Detta ska ni veta! Jag använder kärlekens väg för att rädda er. Oavsett hur ni agerar så kommer jag med säkerhet att fullborda det som jag har stadfäst och inte göra några som helst misstag. Skulle jag, den rättfärdige Allsmäktige Gud, kunna göra ett misstag? Är inte det en mänsklig föreställning? Säg mig, är inte allt jag gör och säger för er skull? En del människor kommer ödmjukt att säga: ”O, Gud! Du gör allt för vår skull, men vi vet inte hur vi ska handla i harmoni med dig.” Vilken okunnighet! Ni går till och med så långt att ni säger att ni inte vet hur ni ska samarbeta med mig! Allt detta är skamliga lögner! När ni nu säger sådana här saker, hur kommer det sig att ni i själva verket gång på gång tar hänsyn till köttet? Det ni säger låter bra, men ni handlar inte på ett lättsamt och trevligt sätt. Ni måste förstå detta: Jag begär inte mycket av er i dag, och mina krav är inte heller utom räckhåll för er; tvärtom är de uppnåeliga för människor. Jag överskattar er inte det minsta. Är jag inte medveten om människans kapacitet? Jag har den fullständigt klar för mig.

Mina ord upplyser er ständigt, men era hjärtan är alltför förhärdade och ni är oförmögna att ta in min vilja i er ande! Säg mig, hur många gånger har jag inte påmint er om att inte fokusera på mat, kläder eller ert utseende utan i stället koncentrera er på ert inre liv? Men ni lyssnar bara inte. Jag är utled på att säga det. Har ni blivit så avtrubbade? Har ni helt tappat förståndet? Är det så att jag har talat mina ord förgäves? Har jag sagt någonting felaktigt? Mina söner! Ta hänsyn till mina uppriktiga avsikter! När era liv väl har mognat kommer det inte att finnas någon anledning till oro längre, och ni kommer att få allting. Det är ingen mening med att fokusera på dessa ting just nu. Mitt rike har förverkligats i grunden och det har kommit ner till världen offentligt; det visar ännu tydligare att min dom har fallit helt och hållet. Har ni upplevt det? Det bär mig emot att döma er, men ni visar inte mitt hjärta någon hänsyn över huvud taget. Jag önskar att ni ständigt ska få ta emot min kärleks omsorg och skydd och inte skoningslös dom. Kan det vara så att ni vill bli dömda? Om inte, varför kommer ni då inte nära mig om och om igen, skapar gemenskap och umgås med mig? Du behandlar mig så kyligt, men när Satan ger dig idéer då känner du dig upprymd och tänker att de stämmer överens med vad du själv vill – men ingenting du gör är för min skull. Vill ni alltid behandla mig så hjärtlöst?

Det är inte så att jag inte vill ge dig något, utan att ni inte är villiga att betala priset. Därför är ni tomhänta, ni har ingenting alls i era händer. Ser ni inte hur snabbt den helige Andes verk fortskrider? Ser ni inte att mitt hjärta brinner av otålighet? Jag ber er att samarbeta med mig, men ni förblir ovilliga. Alla sorters katastrofer kommer att inträffa, den ena efter den andra; alla länder och alla platser kommer att drabbas av stora olyckor: farsoter, hungersnöd, översvämningar, torka och jordbävningar inträffar överallt. De här katastroferna sker inte bara på en eller två platser, inte heller kommer de att vara över på en eller två dagar, utan tvärtom kommer de att breda ut sig över ett större och större område och bli allt svårare. Under den här tiden kommer alla slags insektsplågor att avlösa varandra och kannibalism är något som kommer att förekomma överallt. Detta är min dom över alla länder och folk. Mina söner! Ni får inte drabbas av katastrofernas smärta och umbäranden. Det är min önskan att ni snart ska bli vuxna och så fort som möjligt tar på er den börda som ligger på mina axlar. Varför förstår ni inte vad jag vill? Det arbete som väntar kommer att bli mer och mer ansträngande. Är ni så hårdhjärtade att ni lämnar mig med händerna fulla, tvungen att arbeta så hårt på egen hand? Jag ska uttrycka mig tydligare: De vars liv mognar kommer att finna skydd och inte drabbas av smärta eller umbäranden; de vars liv inte mognar måste lida smärta och skada. Mina ord är tydliga nog, eller hur?

Mitt namn måste breda ut sig åt alla håll och till alla platser, så att alla kan få kunskap om mitt heliga namn och lära känna mig. Människor i alla samhällsställningar i USA, Japan, Kanada, Singapore, Sovjetunionen, Macau, Hongkong och andra länder kommer omedelbart att tillsammans tränga sig in i Kina på jakt efter den sanna vägen. De har redan hört vittnas om mitt namn, och jag väntar bara på att ni ska mogna så fort som möjligt så att ni ska kunna valla och leda dem. Det är därför jag säger att det återstår ännu mer arbete som ska utföras. Mitt namn kommer att cirkulera vida omkring i katastrofernas kölvatten, och om ni inte är försiktiga kommer ni att gå miste om er rättmätiga andel. Är ni inte rädda? Mitt namn når ut till alla religioner, alla samhällsklasser, alla länder och alla samfund. Detta är mitt verk som utförs på ett ordnat sätt, som tätt sammankopplade länkar; alltsamman sker enligt mitt kloka arrangemang. Jag önskar bara att ni ska kunna komma framåt för varje steg och följa tätt i mina spår.

Föregående: Kapitel 44

Nästa: Kapitel 88

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger