Kapitel 44

Jag är rättfärdig, jag är trovärdig och jag är den Gud som skärskådar människans innersta hjärta! Jag kommer genast att avslöja vem som är sann och vem som är falsk. Bli inte förskräckt; allting fungerar enligt min tid. Vem vill verkligen ha mig, och vem vill inte – jag ska tala om det för er, en efter en. Ni ska bara vara noga med att äta upp, dricka upp och komma tätt intill mig när ni kommer i min närhet, och jag ska själv utföra mitt verk. Var inte alltför ivriga att se snabba resultat; mitt verk är inget som kan genomföras allt på en gång. Mitt verk rymmer mina steg och min visdom, och det är därför min visdom kan uppenbaras. Jag ska låta er se vad mina händer gör – bestraffar det onda och belönar det goda. Jag gynnar absolut inte någon. Du som i sanning älskar mig, dig kommer jag i sanning att älska, och dessa som inte älskar mig i sanning kommer för evigt att ha min vrede över sig, så att de aldrig i evighet glömmer att jag är den sanne Guden, den Gud som skärskådar människans innersta hjärta. Handla inte på ett sätt framför människors ansikten och på ett annat sätt bakom deras ryggar; jag ser tydligt allt du gör och även om du må lura andra kan du inte lura mig. Jag ser alltsamman tydligt. Det är omöjligt för dig att dölja något; allt ligger i mina händer. Tro dig inte om att vara väldigt slipad för att du får dina futtiga små beräkningar att ge resultat som är till din fördel. Jag säger dig: Hur många planer människan än må tänka ut, de må vara tusen eller tiotusen, kan hon i sista änden inte fly från min hand. Alla ting och alla föremål kontrolleras av mina händer, för att inte tala om varenda människa! Försök inte undkomma mig eller gömma er, försök inte lirka eller förtiga. Är det möjligt att du fortfarande inte inser att mitt härliga anlete, min vrede och min dom har uppenbarats offentligt? Var och en som inte i sanning vill ha mig kommer jag att döma dem omedelbart och utan nåd. Min medömkan har nått sitt slut; det finns ingen mer kvar. Var inte skenheliga längre och sluta med er vilda och vårdslösa vandel.

Min son, ta dig i akt; tillbringa mer tid i min närvaro och jag ska ta hand om dig. Känn ingen fruktan, ta fram mitt skarpa tveeggade svärd och kämpa mot Satan till det bittra slutet, allt enligt min vilja. Jag ska skydda dig; känn ingen oro. Allt som är fördolt ska öppnas upp och uppenbaras. Jag är solen som sänder ljus och obarmhärtigt lyser upp allt mörkret. Min dom har fallit i sin helhet; kyrkan är ett slagfält. Ni måste alla göra er redo och ägna hela ert väsen åt det slutliga avgörande slaget; jag ska helt visst skydda er så att ni kan utkämpa den goda, segerrika kampen åt mig.

Ta er i akt – nuförtiden är människors hjärtan svekfulla och oförutsägbara, och de har ingen möjlighet att vinna andra människors tillit. Jag är den ende som stöder er fullt ut. I mig finns inget svek; bara luta er mot mig! Mina söner kommer med visshet att vinna seger i den slutliga avgörande kampen, och Satan kommer helt visst att komma ut för denna kamp till döds. Känn ingen fruktan! Jag är din styrka och jag är ditt allt. Grubbla inte över saker om och om igen, ni kan inte hantera så många tankar. Jag har sagt det tidigare att jag inte längre kommer att släpa er fram längs vägen, för det brådskar. Jag hinner inte längre hålla er i örat och varna er för varje steg – det är omöjligt! Gör dig bara klar för striden. Jag tar det fulla ansvaret för dig; allting vilar i mina händer. Detta är en kamp till döds och den ena eller andra sidan kommer med visshet att förgås. Men detta måste du vara klar över: Ja är för evigt segerrik och obesegrad och Satan kommer helt visst att förgås. Detta är mitt angreppssätt, mitt verk, min vilja och min plan.

Det är fullbordat! Allt är fullbordat! Var inte försagd eller rädd. Jag tillsammans med dig och du tillsammans med mig ska vara kungar i all evighet! När mina ord en gång är sagda ändras de aldrig, och snart ska saker hända er. Var på er vakt! Begrunda noga varje rad; var inte längre osäkra rörande mina ord. Ni måste vara klara över dem! Ni måste komma ihåg – tillbringa så mycket tid ni kan i min närvaro!

Föregående: Kapitel 39

Nästa: Kapitel 65

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger