Kapitel 2

I och med inträdet i det nya tillvägagångssättet införs nya steg i mitt verk. Då jag nu trätt in i riket kommer jag att handla direkt genom min gudomlighet och leda vartenda steg på vägen, exakt in i minsta detalj, fullständigt oförvanskat av mänskliga avsikter. Vad som följer är en sammanfattning av vad det innebär i praktiken: Eftersom det är genom umbäranden och förädling som “mitt folk” har förtjänat denna benämning, och eftersom de är mitt rikes folk, måste jag kräva att de uppfyller strikta fordringar med högre normer än i de metoder jag använde i mitt verk under tidigare generationer. Det handlar inte bara om vad man säger, utan vad som är viktigare är vad man faktiskt gör. Detta är det första de måste uppnå. I alla ord och gärningar måste de uppfylla de krav som ställs på rikets folk, och eventuella överträdare måste omedelbart avlägsnas innan de drar vanära över mitt namn. De som varken kan se klart eller förstå är emellertid ett undantag. När ni bygger upp mitt rike ska ni koncentrera er på att äta och dricka mina ord, värdesätta min visdom och finna bekräftelse genom mitt verk. Jag accepterar absolut inte någon som lägger vikt vid andra böcker än de som innehåller mina ord; sådana människor är skökor som trotsar mig. Som apostel får man inte vistas hemma för länge. Jag kommer inte att tvinga någon som gör det, utan jag kommer att förkasta honom och inte använda honom mer. Eftersom apostlar inte är hemma någon längre tid tillbringar de långa perioder i församlingen för att få uppbyggelse. Apostlar måste delta i åtminstone vartannat kyrkomöte. Därför måste medarbetarsammankomsterna (vilket inkluderar alla apostlamöten liksom alla församlingsledarmöten och alla möten för heliga med klar insikt) hållas ofta. Åtminstone några av er måste närvara vid varje sammankomst, och apostlar måste fokusera enbart på att vaka över församlingarna. Kraven som ställs på heliga är nu mer djupgående än tidigare. Vad gäller dessa som hade begått överträdelser innan jag vittnade om mitt namn, så kommer jag, på grund av deras kärlek till mig, ändå att använda dem sedan jag prövat dem. Vad gäller dessa som har begått ytterligare överträdelser efter mitt vittnesbörd men är beslutna att vinnlägga sig om att visa ånger och börja på nytt, så ska de helt enkelt bli kvar inom kyrkan. Men de får inte vara slarviga och lättsinniga utan måste tvärtom vara mer strikta än andra. Vad gäller dessa som inte bättrar sig efter det att jag talat, så kommer min ande att omedelbart lämna dem och kyrkan kommer att ha rätt att verkställa min dom och utesluta dem. Detta är tvingande, och det finns inget utrymme för överväganden. Om någon bryter samman under prövningarna – alltså om någon lämnar kyrkan – då ska ingen bry sig om den personen för att inte sätta mig på prov och låta Satan storma in som en vansinnig i församlingen. Detta är min dom över en sådan person. Om någon agerar utan rättfärdiga skäl och av empati för en person som lämnar kyrkan, då kommer inte bara den som gav sig av att förlora sin plats, utan även den senare kommer att kastas ut ur mitt folk. En annan av apostlarnas uppgifter är att fokusera på att sprida evangeliet. Naturligtvis kan även heliga utföra det här arbetet, men de måste göra det på ett klokt sätt och de måste undvika att skapa problem. Vad som beskrivits här är de förfaringssätt som gäller numera. Sedan vill jag påminna er om att ni måste lägga omsorg på att göra era predikningar djupare så att alla kan träda in i mina ords verklighet. Ni måste följa mina ord noga och se till att alla människor kan förstå dem klart och otvetydigt. Detta är ytterst viktigt. De bland mitt folk som hyser svekfulla tankar måste uteslutas och får inte tillåtas stanna länge i mitt hus, så de inte bringar vanära över mitt namn.

21 februari, 1992

Föregående: Kapitel 1

Nästa: Kapitel 4

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger