De tio administrativa förordningar som Guds utvalda folk i rikets tidsålder måste lyda

1. Människan ska inte prisa sig själv eller upphöja sig själv. Hon ska tillbe och upphöja Gud.

2. Gör allt som gynnar Guds verk och inget som är till skada för Guds verks intressen. Försvara Guds namn, Guds vittnesbörd och Guds verk.

3. Pengarna, materiella föremål och all egendom i Guds hushåll är de offergåvor som människan ska ge. Dessa offergåvor får inte åtnjutas av någon annan än prästen och Gud, för människans offergåvor är avsedda att åtnjutas av Gud. Dessa offergåvor delar Gud endast med prästen; ingen annan är kvalificerad eller berättigad att åtnjuta någon del av dem. Alla människans offergåvor (inklusive pengar och materiella ting som kan åtnjutas) ges till Gud, inte till människan, och ska därför inte åtnjutas av människan; om människan skulle ta del av dem vore det att stjäla offergåvor. Den som gör det är en Judas, för förutom att han var en förrädare tog han det som lagts i penningpungen.

4. Människan har ett fördärvat sinnelag och dessutom är hon i besittning av känslor. Därför är det absolut förbjudet för två medlemmar av motsatta kön att arbeta tillsammans ensamma när de tjänar Gud. De som upptäcks göra det kommer utan undantag att uteslutas.

5. Kritisera inte Gud och diskutera inte heller i förbigående sådant som berör Gud. Handla så som människan bör handla, tala så som människan bör tala, överskrid inte begränsningar och överträd inte gränser. Vakta din tunga och tänk dig för var du går, så undviker du att göra något som sårar Guds sinnelag.

6. Gör det som människan bör göra, utför dina åligganden, uppfyll dina förpliktelser och håll fast vid din uppgift. Eftersom du tror på Gud ska du ge ditt bidrag till Guds verk; om du inte gör det är du inte lämpad att äta och dricka Guds ord och inte lämpad att leva i Guds hushåll.

7. Förutom att lyda Gud ska du i arbete och ärenden som rör kyrkan följa anvisningarna från den person som används av den helige Ande i allt. Även minsta överträdelse är oacceptabel. Var absolut i din lydnad och analysera inte rätt eller fel; vad som är rätt och fel har ingenting med dig att göra. Det enda du ska bry dig om är total lydnad.

8. De som tror på Gud ska lyda honom och tillbe honom. Du ska inte upphöja eller se upp till någon människa; sätt inte Gud främst, de människor du ser upp till på andra plats och dig själv på tredje. Ingen individ ska ha en plats i ditt hjärta, och du ska inte betrakta människor – särskilt inte dem du hyser stor vördnad för – som jämställda med Gud eller som hans likar. Detta är något Gud inte tolererar.

9. Ha alltid kyrkans verksamhet i tankarna. Lägg ditt kötts framtidsutsikter åt sidan, var bestämd i familjefrågor, ägna dig helhjärtat åt Guds verk och låt Guds verk komma först och ditt eget dagliga liv i andra hand. Det är vad som anstår en helig.

10. Anhöriga som inte delar tron (dina barn, din make eller maka, dina systrar eller dina föräldrar etc) får inte tvingas in i kyrkan. Guds hushåll lider inte brist på medlemmar, och det finns inget behov av att öka dess antal med människor som inte är till nytta. Ingen som inte tror med glädje får föras in i kyrkan. Denna förordning avser alla människor. Detta ska ni kontrollera, övervaka och påminna varandra om; ingen får bryta mot den. Även när anhöriga som inte delar tron motvilligt kommer in i kyrkan, får de inte förses böcker eller ges ett nytt namn; sådana människor tillhör inte Guds hushåll, och de måste med alla nödvändiga medel förhindras att komma in i kyrkan. Om kyrkan får bekymmer på grund av inkräktande demoner kommer ni själva att uteslutas eller bli förelagda restriktioner. Kort sagt, när det gäller denna förordning har alla ett ansvar, men du får inte vara obetänksam eller använda den för att hämnas personliga oförrätter.

Föregående: Den Allsmäktiges suckande

Nästa: Bilaga 1: Guds framträdande har inlett en ny tidsålder

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger