Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Ordet framträder i köttet

Rena färger

Teman

Typsnitt

Typsnittsstorlek

Radavstånd

Sidbredd

0 resultat

Inga resultat hittades

Guds framträdande har inlett en ny tidsålder

Guds sextusenåriga förvaltningsplan lider mot sitt slut, och porten till riket har öppnats för alla som söker Guds framträdande. Kära bröder och systrar, vad väntar ni på? Vad är det ni söker? Väntar ni på Guds framträdande? Söker ni efter Guds fotspår? Vilken längtan efter Guds framträdande! Och så svårt det är att finna Guds fotspår! Vad måste vi göra i en tidsålder som denna, i en värld som denna, för att få bevittna den dag då Gud framträder? Vad behöver vi göra för att följa Guds fotspår? Sådana frågor möter alla dem som väntar på Guds framträdande. Ni har alla funderat på dem mer än en gång – men med vilken utgång? Var framträder Gud? Var är Guds fotspår? Har ni funnit svaren? Många människor skulle svara så här: Gud framträder bland dem som följer honom och hans fotspår finns ibland oss; så enkelt är det! Vem som helst kan ge ett standardsvar, men förstår ni vad Guds framträdande är, och vad Guds fotspår är? Guds framträdande handlar om hans personliga ankomst till jorden för att utföra sitt verk. Med sin egen identitet och sinnelag, och i kraft av sin inneboende metod, nedstiger han bland människorna för att införa en tidsålder och avsluta en tidsålder. Ett sådant framträdande är inte något slags ceremoni. Det är inte ett tecken, en bild, ett mirakel eller en storslagen vision, och ännu mindre är det något slags religiös process. Det är ett verkligt och påtagligt faktum som man kan se och ta på. Ett framträdande som detta äger inte rum i syfte att följa en process, eller i syfte att vara ett tillfälligt åtagande; nej, syftet är i stället att verkställa en av faserna i hans förvaltningsplan. Guds framträdande är alltid betydelsefullt och alltid kopplat till hans förvaltningsplan. Detta framträdande är totalt olikt framträdandet av Guds ledning, ledarskap och upplysning av mänskligheten. Gud verkställer en fas av sitt stora verk varje gång han uppenbarar sig. Detta verk skiljer sig från det som skett i någon annan tidsålder. Det är ofattbart för människan och har aldrig tidigare upplevts av mänskligheten. Det är ett verk som påbörjar en ny tidsålder och avslutar den gamla, och det är ett nytt och bättre slags verk för mänsklighetens frälsning; och inte bara det, det är också ett verk som för mänskligheten in i den nya tidsåldern. Detta är betydelsen av att Gud framträder.

Hur ska ni då, samtidigt som ni förstår Guds framträdande, söka Guds fotspår? Den frågan är inte svår att förklara: Där Gud framträder, finner ni Guds fotspår. En sådan förklaring låter väldigt enkel, men den är inte lika enkel i praktiken, för många människor vet inte var Gud uppenbarar sig, än mindre var han vill eller borde uppenbara sig. Somliga tror impulsivt att där den Helige Andes verk finns, finns också Guds framträdande. Eller så tror de att där andliga personer finns, finns också Guds framträdande. Eller så tror de att där människor är välkända, där finns Guds framträdande. Vi ska för ögonblicket inte fundera på om det är rätt eller fel att tro så. För att finna förklaringen på en sådan fråga, måste vi först ha syftet klart för oss: Vi söker efter Guds fotspår. Vi söker inte efter andliga personer, än mindre följer vi kända personer; vi följer Guds fotspår. Med det syftet, eftersom vi söker efter Guds fotspår, måste vi söka efter Guds vilja, efter Guds ord, efter Guds yttranden – för där Guds nya ord finns, där finns Guds röst, och där Guds nya fotspår finns, där finns Guds gärningar. Där Guds uttryck finns, där framträder Gud, och där Gud framträder, där finns sanningen, vägen och livet. Samtidigt som ni sökte Guds fotspår, ignorerade ni orden som säger att ”Gud är sanningen, vägen och livet.” Många människor, när de tar emot sanningen, tror alltså inte att de har funnit Guds fotspår, och ännu mindre erkänner de Guds framträdande. Vilket allvarligt misstag! Guds framträdande kan inte förenas med människans föreställningar, och än mindre kan Gud framträda på människans begäran. Gud gör sina egna val och har sina egna planer när han utför sitt verk; därtill har han sina egna syften, och sina egna metoder. Det är inte nödvändigt för honom att diskutera sitt verk med människan eller att söka någon människas råd, än mindre att underrätta varenda människa om sitt verk. Det är så Guds sinnelag, något som var och en också borde inse. Om ni har en önskan att bevittna Guds framträdande, om ni vill vandra i Guds fotspår, då måste ni först överskrida era egna föreställningar. Ni kan inte begära att Gud ska göra det eller det. Och än mindre skall du sätta honom inom dina egna ramar och anpassa honom till dina egna föreställningar. Istället behöver ni begära hur ni ska söka efter Guds fotspår, hur ni skall ta emot Guds framträdande, och hur ni skall underordna er Guds nya verk; det är vad människan bör göra. Eftersom människan inte är sanningen, och inte innehar sanningen, borde människan söka, acceptera och lyda.

Vare sig du är av amerikansk, brittisk eller någon annan nationalitet, bör du överträffa dina egna begränsningar, sikta högre än dig själv och se på Guds verk som en skapelse av Gud. Följaktligen skall du inte sätta begränsningar på Guds fotspår. För idag uppfattar många människor det som omöjligt att Gud kommer att framträda i ett visst land eller en viss nation. Hur outgrundlig är inte betydelsen av Guds verk och hur viktigt är inte Guds framträdande! Hur skulle det kunna mätas med människans föreställning och tankar? Det jag vill säga är alltså att du borde bryta igenom dina föreställningar om nationalitet eller etnicitet när du söker Guds framträdande. Då blir du inte begränsad av dina egna föreställningar, och då blir du berättigad att välkomna Guds framträdande. I annat fall kommer du alltid att befinna dig i mörkret, och kommer aldrig att erfara Guds erkännande.

Gud är hela mänsklighetens Gud. Han gör sig inte till något lands eller nations privata egendom, och han utför sitt planerade verk utan att begränsas av någon form, något land eller någon nation. Kanske har du aldrig kunnat föreställa dig denna form, eller kanske har du en förnekande inställning till den, eller kanske råkar bara den nation där Gud uppenbarar sig själv och det folk han uppenbarar sig bland bli diskriminerat av alla och bara råkar vara det minst utvecklade på jorden. Men Gud har sin vishet. Med sin makt och genom sin sanning och sitt sinnelag har han verkligen förvärvat en grupp människor som är av samma sinne som han. Och han har förvärvat en grupp människor som han ville forma: en grupp erövrad av honom, som uthärdar plågsamma prövningar och all slags förföljelse och som kan följa honom ända till slutet. Syftet med Guds framträdande, fritt från all slags begränsning genom form eller nationalitet, är för honom att kunna fullborda sitt planerade verk. När Gud blev kött i Judéen, till exempel, var hans syfte att fullborda korsfästelsens verk för att friköpa hela mänskligheten. Judarna trodde emellertid att det var omöjligt för Gud att göra detta, och de trodde att det var omöjligt för Gud att bli kött och ta gestalt i Herren Jesus. Deras ”omöjligt” blev grunden för att fördöma och göra uppror mot Gud, vilket i slutändan ledde det till Israels förstörelse. Idag har många människor begått ett liknande misstag. De förkunnar med all sin kraft att Gud skall framträda inom kort, samtidigt som de också fördömer hans framträdande; deras ”omöjligt” begränsar återigen Guds framträdande till ramarna för vad de själva kan föreställa sig. Och jag har sett många människor skratta rakt ut när de har träffat på ord från Gud. Är det någon skillnad mellan sådant skratt och judarnas fördömande och hädande? Ni är inte fromma i ert möte med sanningen, än mindre längtar ni efter sanningen. Det ni ägnar er åt är blint studerande och nonchalant väntan. Vad finns det att vinna med sådant studerande och sådan väntan? Kan ni ta emot personlig ledning från Gud? Om du inte kan urskilja Guds yttranden, hur kan du vara berättigad att bevittna Guds framträdande? Där Gud framträder, där finns sanningens uttryck, och där är Guds röst. Endast de som kan godta sanningen kan höra Guds röst, och endast sådana människor är berättigade att bevittna Guds framträdande. Lägg dina föreställningar åt sidan! Stanna upp och läs dessa ord noggrant. Om du längtar efter sanningen, kommer Gud att upplysa dig, så att du kan förstå hans vilja och hans ord. Lägg undan din åsikt om ”omöjligt”! Ju mer människor tror att något är omöjligt, desto troligare är det att det händer, för Guds visdom når högre än skyarna, Guds tankar är högre än människors tankar, och Guds verk överträffar människans begränsade tankar och föreställning. Ju mer något är omöjligt, desto mer kan sanningen sökas; ju mer något går bortom människans föreställning och fantasi, desto mer innehåller det Guds vilja. För oavsett var Gud uppenbarar sig, så är Gud fortfarande Gud, och hans väsen kommer aldrig att förändras beroende på var eller hur han framträder. Guds sinnelag förblir detsamma, oavsett var hans fotspår är. Var än Guds fotspår finns, så är han hela mänsklighetens Gud. Herren Jesus är till exempel inte bara israeliternas Gud, utan han är också Gud för alla människor som bor i Asien, Europa och Amerika, och än mer är han den ende Gud i hela universum. Så låt oss söka Guds vilja, upptäcka hans framträdande i hans yttranden och följa hans fotspår! Gud är sanningen, vägen och livet. Hans ord och hans framträdande existerar samtidigt, och hans sinnelag och fotspår skall alltid vara tillgängliga för mänskligheten. Kära bröder och systrar, jag hoppas att ni kan se Guds framträdande i dessa ord, och att ni kommer att börja följa hans fotspår mot en ny tidsålder och in i en underbar ny himmel och en ny jord, som har förberetts för dem som väntar på Guds framträdande.

Föregående:Den Allsmäktiges suckande

Nästa:Gud styr över hela mänsklighetens öde

Related Content

 • Gud själv, den unike I

  Guds auktoritet (I) De senaste gemenskaperna jag hållit handlade om Guds verk, Guds sinnelag och Gud själv. Tycker ni att ni har fått förståelse av oc…

 • Vet du? Gud har uträttat något stort bland människorna

  Den gamla tidsåldern är förbi och den nya tidsåldern har kommit. År efter år och dag efter dag har Gud uträttat många verk. Han kom in i världen och g…

 • Den Allsmäktiges suckande

  Den finns en enorm hemlighet i ditt hjärta som du aldrig har varit medveten om, eftersom du har levt i en värld utan ljus. Ditt hjärta och din ande ha…

 • Vad vet du om tro?

  I människan finns bara trons osäkra ord, men hon vet inte vad som utgör tro, än mindre varför hon tror. Människan förstår alltför lite och hon är själ…