Kapitel 13

I er nuvarande situation är ni alltför bundna till föreställningarna om jaget, och det finns mycket allvarliga religiösa störningar hos er. Ni är oförmögna att handla i anden, ni kan inte förstå den helige Andes verk, och ni förkastar det nya ljuset. Ni kan inte se solen om dagen eftersom ni är blinda, ni känner inte människor, ni kan aldrig lämna era ”föräldrar”, ni saknar andlig urskiljningsförmåga, ni känner inte igen den helige Andes verk och ni har ingen aning om hur ni ska äta och dricka av mitt ord. Det är ett problem att ni inte vet hur ni ska äta och dricka av det på egen hand. Den helige Andes verk fortskrider med en förbluffande hastighet dag efter dag; det finns nytt ljus varje dag, och det finns också något nytt och friskt varje dag. Men ni förstår inte. I stället tycker ni om att utforska, ni betraktar saker och ting genom era personliga preferensers lins utan att överväga dem noga, och ni lyssnar förvirrade. Ni ber inte ihärdigt i anden, och ni vänder er inte heller till mig eller begrundar mina ord längre. Därför är ordagranna tolkningar, regler och lärosatser det enda ni har. Ni måste få en klar uppfattning om hur ni ska äta och dricka av mitt ord, och ni måste föra fram mitt ord inför mig oftare.

Nuförtiden är folk oförmögna att släppa taget om sig själva; de tror alltid att de har rätt. De sitter fast i sin egen lilla värld, och de är inte rätt slags människor. De har felaktiga avsikter och mål, och om de fortsätter på det viset kommer de garanterat att dömas och i allvarliga fall kommer de att kastas bort. Ni måste anstränga er mer för att bibehålla en ständig gemenskap med mig, och inte bara en gemenskap med vem ni vill. Ni måste förstå de människor som ni delar gemenskap med, och ni måste samlas kring andliga livsfrågor; endast då kan ni förse andra människor med liv och kompensera deras brister. Ni ska inte tala med dem med ett uppläxande tonfall; det är en fundamentalt felaktig attityd. När ni delar gemenskap måste ni ha förståelse av andliga ting, ni måste äga vishet och ni måste kunna förstå vad som finns i folks hjärtan. Om ni ska kunna tjäna andra måste ni vara rätt sorts individer, och ni måste dela med er av allt ni har.

Det som är avgörande nu är att ni kan dela gemenskap med mig, samtala ingående med mig, äta och dricka på egen hand och komma nära Gud. Ni måste lära er att förstå andliga ting så snabbt som möjligt, och ni måste kunna få en klar bild av er miljö och vad som har arrangerats i er omgivning. Är ni kapabla att förstå vad jag är? Det är avgörande att ni äter och dricker utifrån vad ni saknar och att ni lever av mitt ord! Känn igen mina händer och klaga inte. Om du klagar och sliter er loss kanske ni går miste om tillfället att ta emot Guds nåd. Börja med att komma nära mig: Vad är det du saknar, och hur ska du göra för att komma nära mig och förstå mitt hjärta? Det är svårt för folk att komma nära mig i och med att de inte kan släppa taget om sitt jag. Deras sinnelag är alltid vacklande, det velar hit och dit, och de här människorna blir högfärdiga och självbelåtna i samma ögonblick som de får en liten smak av sötma. Somliga har inte vaknat än; hur mycket av det du säger är ett uttryck för vad du är? Hur mycket av det är självförsvar, hur mycket består i att härma andra och hur mycket handlar om att följa reglerna? Orsaken till att du inte kan greppa eller förstå den helige Andes verk är att du inte vet hur du ska göra för att komma nära mig. Utåt sett tänker du alltid igenom saker och förlitar dig på jagets och sinnets uppfattningar; i hemlighet utforskar du och ägnar dig åt futtiga planer, och du kan inte ens visa dem öppet. Detta visar att du faktiskt inte förstår den helige Andes verk. Om du verkligen vet att någonting inte kommer från Gud, varför är du då rädd för att stå upp och avvisa det? Hur många skulle kunna stå upp och tala för mig? Ni har inte ens det lilla uns av karaktärsstyrka som en liten pojke har.

Syftet med allting som arrangeras för närvarande är att träna er så att ni kan växa i livet, så att er ande blir ivrig och skarp och era andliga ögon öppnas så att ni inser vad som kommer från Gud. Det som kommer från Gud gör det möjligt för er att tjäna dugligt och ansvarsfullt och vara orubbliga i anden. Allt som inte kommer från mig är tomt; det ger er ingenting, det skapar ett tomrum i er ande och får er att förlora tron och komma bort från mig genom att ni fastnar i ert eget sinne. Nu har ni möjlighet att överskrida allting i den sekulära världen när ni lever i anden, men att leva i sinnet är att låta sig luras av Satan; det är en återvändsgränd. Det är väldigt enkelt nu: Se på mig med ditt hjärta så kommer din ande genast att växa sig stark. Du kommer att ha en väg att utöva din tro, och jag kommer att leda dig för varje steg du tar. Mitt ord kommer att uppenbaras för dig, ständigt och överallt. Oavsett plats eller tidpunkt eller hur fientlig omgivningen är, så ska jag få dig att se klart, och mitt hjärta ska uppenbaras för dig om ditt hjärta vänder sig till mig; på det här sättet kommer du att löpa vägen fram och aldrig komma vilse. Somliga människor försöker känna sig fram utifrån, men de gör det aldrig inifrån sin ande. Ofta kan de inte greppa den helige Andes verk. När de delar gemenskap med andra blir de bara mer förvirrade, eftersom de inte har någon väg att följa och inte vet vad de ska ta sig till. De här människorna vet inte vad som fattas dem; de må äga mycket och vara rikligt mättade inombords, men är det till någon nytta? Har du verkligen en väg att följa? Har du något ljus eller någon insikt? Har du fått några nya insikter? Har du gjort framsteg eller har du gått bakåt? Kan du hålla jämna steg med det nya ljuset? Du visar ingen underkastelse; den underkastelse du ofta nämner är inget annat än prat. Har du levt ut ett liv i lydnad?

Hur stort hinder utgör folks självrättfärdighet, likgiltighet, självbelåtenhet och arrogans? Vem bär skulden om du inte kan träda in i verkligheten? Du måste rannsaka dig själv ordentligt för att se om du är en felfri person. Har du haft mig med i tankarna när du bestämt dina mål och intentioner? Säger och gör du allting i min närvaro? Jag granskar alla dina tankar och åsikter. Känner du dig inte skyldig? Du visar upp en falsk fasad inför andra och tar lugnt på dig en självrättfärdig attityd; du gör det här för att skydda dig själv. Du gör det för att dölja din ondska, och du tänker till och med ut olika sätt att föra över denna ondska till någon annan. Så mycket svekfullhet det finns i ditt hjärta! Tänk på allt du har sagt. Var det inte för att gynna dig själv som du, av rädsla för att din själ skulle ta skada, dolde Satan och sedan med våld berövade dina bröder och systrar deras ätande och drickande? Vad har du att säga till ditt försvar? Tror du att du nästa gång ska kunna gottgöra för det ätande och drickande som Satan har tagit bort den här gången? Nu ser du det alltså klart; är det här någonting som du kan ersätta? Kan du ta igen tiden som gått förlorad? Ni måste rannsaka er själva noga för att se varför det inte skedde något ätande och drickande vid de senaste mötena och vem det var som orsakade det här problemet. Du måste tala med dem en efter en tills det står klart. Om en sådan människa inte hålls ordentligt i schack kommer inte dina bröder och systrar att förstå, och då kommer det bara att hända igen. Era andliga ögon är slutna; alltför många av er är blinda! De som faktiskt ser är dessutom likgiltiga för det. De reser sig inte upp och tar till orda, och de är också blinda. De som ser men inte tar till orda är stumma. Det finns många handikappde här.

En del mäniskor begriper inte vad sanningen är, vad livet är och vad vägen är, och de förstår inte anden. De betraktar mitt ord som enbart formler. Det är alldeles för stelbent. De förstår inte vad äkta tacksamhet och lovprisning är. En del människor är oförmögna att fatta det som är avgörande och primärt; de fattar bara det som är sekundärt. Vad innebär det att störa Guds förvaltning? Vad innebär det att kullkasta uppförandet av kyrkan? Vad innebär det att avbryta den helige Andes verk? Vad är en Satans lakej? Man måste verkligen förstå de här sanningarna och inte bara ha en svag aning om dem. Vad var skälet till att man inte åt och drack någonting den här gången? En del människor känner att de borde prisa Gud högt idag, men hur ska de prisa honom? Ska de göra det genom att sjunga hymner och dansa? Räknas inte andra metoder som lovprisning? Somliga kommer till möten med uppfattningen att rätta sättet att prisa Gud är med jublande lovsång. Folk har de här föreställningarna och de tar ingen hänsyn till den helige Andes verk; slutresultatet blir att det fortfarande förekommer störningar. Man åt och drack inte på det här mötet; ni säger allesamman att ni tar hänsyn till Guds börda och kommer att försvara kyrkans vittnesbörd, men vem av er har verkligen brytt sig om Guds börda? Fråga dig själv: Har du tagit hänsyn till hans börda? Kan du utöva rättfärdighet för honom? Kan du resa dig upp och tala för mig? Kan du orubbligt omsätta sanningen i praktiken? Är du modig nog att slåss mot alla Satans gärningar? Skulle du kunna lägga dina känslor åt sidan och avslöja Satan för min sannings skull? Kan du låta mina avsikter förverkligas i dig? Har du erbjudit ditt hjärta i det mest avgörande stunderna? Är du en person som gör min vilja? Ställ dig de här frågorna och tänk på dem ofta. Satans gåvor finns inom dig och det är ditt fel – du förstår nämligen inte människorna och du känner inte igen Satans gift; du leder dig själv mot döden. Satan har bedragit dig så grundligt att du är fullständigt förvirrad; du är berusad på lösaktighetens vin och vinglar fram och tillbaka, oförmögen att ha en fast ståndpunkt, och du har ingen väg fördin trosutövning. Ni äter och dricker inte på rätt sätt, ni slåss och grälar vilt, du kan inte skilja mellan rätt och fel och ni följer vilken ledare som helst. Besitter ni någon sanning över huvud taget? En del människor försvarar sig och ägnar sig till och med åt bedrägeri. De delar gemenskap med andra men det leder dem bara in i en återvändsgränd. Är det från mig dessa människor får sina avsikter, mål, motivationer och källor? Tror du att du kan kompensera dina bröder och systrar för det faktum att deras mat och dryck togs bort? Leta reda på några personer att prata med och fråga dem; låt dem tala för sig själva: Har de försetts med någonting? Eller har de fått magen fylld med smutsvatten och sopor som lämnat dem utan någon väg att följa? Skulle inte det förstöra församlingen? Var finns kärleken mellan bröder och systrar? Du undersöker i hemlighet vem som har rätt och vem som har fel, men varför tar du inte ansvar för församlingen? I vanliga fall är du bra på att ropa ut klyschor, men när det verkligen händer någonting, då är du osäker på dem. En del människor förstår men mumlar bara tyst, medan andra säger högt vad de förstår men ingen annan säger ett ord. De vet inte vad som kommer från Gud och vad som är Satans verk. Var finns era inre känslor om livet? Ni kan helt enkelt inte fatta den helige Andes verk, ni känner inte igen det, och ni har svårt för att acceptera det som är nytt. Ni accepterar bara sådana religiösa och sekulära ting som stämmer med folks föreställningar. Resultatet blir att ni kämpar godtyckligt. Hur många människor kan greppa den helige Andes verk? Hur många har faktiskt tagit ansvar för församlingen? Förstår du? Att sjunga hymner är ett sätt att prisa Gud, men du har inget klart begrepp om vad det innebär att prisa Gud. Dessutom är du stelbent i ditt sätt att prisa honom. Är inte det här en uppfattning du har? Du klamrar dig alltid envist fast vid dina egna uppfattningar, och du kan inte fokusera på vad den helige Ande kommer att göra idag. Du är oförmögen att känna vad dina bröder och systrar känner och oförmögen att söka Guds vilja i stillhet. Du handlar i blindo; du kanske sjunger sångerna bra, men resultatet är en fullkomlig röra. Är det verkligen att äta och dricka? Ser du vem det faktiskt är som orsakar störningarna? Du lever absolut inte i anden; tvärtom håller du fast vid olika uppfattningar. Är det ett sätt att ta ansvar för församlingen? Ni måste inse att den helige Andes verk går ännu snabbare framåt nu. Då är ni väl blinda om ni klamrar er fast vid era egna uppfattningar och motarbetar den helige Andes verk? Är inte det som när en fluga studsar mot väggar och surrar omkring? Om ni fortsätter på det här viset kommer ni att förkastas.

De som har fullkomnats före katastrofen är lydiga mot Gud. De lever i förtröstan på Kristus, de vittnar om honom och de upphöjer honom. De är de segerrika gossebarnen och Kristi goda soldater. Nu är det extremt viktigt att du lugnar ner dig, kommer nära Gud och samtalar med honom. Om du inte kan komma nära Gud riskerar du att tillfångatas av Satan. Om du kan komma nära mig och tala med med mig, kommer alla sanningar att uppenbaras för dig och du kommer att ha en måttstock att följa i liv och handling. Eftersom du är nära mig kommer mitt ord aldrig att vika från din sida, och du kommer heller aldrig i hela ditt liv att irra bort från mitt ord; Satan kommer inte att ha någon möjlighet att utnyttja dig, utan i stället kommer han att skämmas, besegras och fly. Om du utifrån tittar efter vad som saknas inom dig, kan du ibland hitta en del av det, men mycket av det du hittar kommer att vara regler och sådant som du inte behöver. Du måste släppa taget om dig själv, äta och dricka mer av mina ord och veta hur du ska begrunda dem. Om det är något du inte förstår, kom då nära mig och tala med mig oftare; på det sättet kommer det du förstår att vara verkligt och sant. Du måste börja med att vara nära mig. Det är helt avgörande! Annars kommer du inte att veta hur du ska äta och dricka. Du kan inte äta och dricka på egen hand; din mognad är verkligen alltför ringa.

Föregående: Kapitel 12

Nästa: Kapitel 14

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger