Kapitel 14

Tiden är utan tvekan knapp nu. Den Helige Ande använder många olika sätt för att leda oss in i Guds ord. Du måste vara utrustad med hela sanningen, vara helgad, stå i sann närhet och förbund med mig; du medges inget utrymme för egna val. Den Helige Andes verk rymmer inga känslor och tar ingen hänsyn till vilken slags person du är. Så länge som du är villig att söka och följa efter – inte för att komma med ursäkter, inte för att diskutera om dina vinster och förluster utan för att söka med hunger och törst efter rättfärdighet – då kommer jag att upplysa dig. Hur dåraktig och okunnig du än är så ser jag inte sådant. Jag tar i beaktande hur hårt du arbetar i positiv bemärkelse. Om du fortfarande håller fast vid din självuppfattning och går i cirklar i din egen lilla värld, då tror jag att du är i fara … Vad är uppryckande? Vad betyder det att bli övergiven? Hur bör du leva inför Gud idag? Hur bör du samarbeta aktivt med mig? Gör dig av med dina egna uppfattningar, granska dig själv noga, ta av dig masken, se ditt verkliga jag klart, avsky dig själv, sök efter rättfärdighet med ett hungrigt och törstande hjärta, inse att du själv verkligen inte är någonting värd, var villig att överlämna dig själv, se till att du kan sluta med alla dina sätt att göra saker och ting, stilla dig själv inför mig, be oftare, förlita dig uppriktigt på mig, se upp till mig och sluta inte komma nära mig och skapa gemenskap med mig – detta är nyckeln. Folk blir ofta uppslukade av sig själva och är inte inför Gud.

Den Heliga Andes nuvarande verk är sannerligen svårt för folk att föreställa sig och allt träder in i verkligheten – det duger verkligen inte för dig att vara tanklös. Om inte era hjärtan och sinnen är rätt kommer det inte att finnas någon utväg för er. Ni måste vara vaksamma hela tiden från början till slut och se till att skydda er mot försumlighet. Saliga är de som ständigt är vaksamma och väntar och som är stilla inför mig! Saliga är de vars hjärtan ständigt ser upp till mig, som är angelägna om att lyssna noga till min röst, som uppmärksammar mina handlingar och omsätter mina ord i praktiken. Tiden tål verkligen inte några fördröjningar. Alla möjliga plågor kommer att härja vilt och öppna sina grymma blodiga munnar för att sluka er alla som en störtflod. Mina söner! Tiden är kommen! Det finns inget mer utrymme för funderingar. Den enda utvägen som kommer att ta er under mitt beskydd är att återvända till mig. Ni måste ha gossebarnets karaktärsstyrka – var inte svaga eller modlösa. Ni måste hålla jämna steg med mig, inte säga nej till det nya ljuset, och när jag berättar för er hur ni ska äta och dricka ska ni lyda och äta och dricka på rätt sätt. Finns det fortfarande tid att kämpa och utmana varandra godtyckligt? Kan ni föra krig om ni inte äter er mätta och inte är fullt utrustade med sanningen? Om ni vill övervinna religionen måste ni vara fullt utrustade med sanningen. Ät och drick mer av mina ord och begrunda dem oftare. Ni måste äta och dricka mina ord självständigt och börja med att komma nära Gud. Låt detta vara en varning till er! Du måste lyssna noga! De som är kloka bör snabbt vakna upp och höra sanningen! Gör er av med allt detta som ni inte vill skiljas ifrån. Jag säger dig än en gång att de här företeelserna verkligen är till skada för ditt liv och inte till någon nytta! Jag hoppas att du kan förlita dig på mig i ditt agerande, för annars kommer den enda vägen framåt att vara dödens väg – och vart ska du då gå för att söka efter livets väg? Dra tillbaka ditt hjärta som älskar att sysselsätta sig med yttre ting! Dra tillbaka ditt hjärta som inte lyder andra människor! Om ditt liv inte kan mogna och du blir övergiven, är det då inte du själv som har satt krokben för dig? Den Helige Andes verk i dag är inte som du föreställer dig det. Om du inte är kapabel att överge dina föreställningar kommer du att lida en stor förlust. Skulle din gamla natur och dina gamla föreställningar kunna komma i dagen om verket stämde överens med människans föreställningar? Skulle du då kunna lära känna dig själv? Du kanske fortfarande tror att du inte har några föreställningar, men den här gången kommer alla dina olika fula sidor tydligt att komma i dagen. Fråga dig själv allvarligt:

Är du en som lyder mig?

Är du villig och beredd att ge upp ditt jag och följa mig?

Är du en som söker mitt ansikte med ett rent hjärta?

Vet du hur du ska komma nära mig och dela gemenskap med mig?

Kan du stilla dig själv inför mig och söka min vilja?

Omsätter du de ord som jag uppenbarar för dig i praktisk handling?

Kan du upprätthålla en normal beskaffenhet inför mig?

Är du i stånd att genomskåda Satans listiga ränker? Vågar du avslöja dem?

På vilket sätt är du hänsynsfull med tanke på Guds börda?

Är du en som är hänsynsfull med tanke på Guds börda?

Hur uppfattar du den Helige Andes verk?

Hur tjänar du vad gäller samordning i Guds familj?

Hur vittnar du kraftfullt om mig?

Hur utkämpar du den goda kampen för sanningen?

Du måste ta dig tid att begrunda de här sanningarna ordentligt. De fakta som finns räcker för att bevisa att dagen är så nära. Ni måste fulländas innan katastroferna kommer – det här är en väldigt viktig sak som ni måste reda ut omgående! Jag önskar göra er fulländade, men jag ser att ni verkligen är aningen otyglade. Ni har kurage men ni använder det inte på bästa sätt, och ni har inte fattat det viktigaste utan allt ni fattar är oväsentligheter. Vad är det för nytta med att fundera över dessa ting? Är inte det slöseri med tid? Jag visar er godhet på det här viset men ni visar ingen tacksamhet och strider bara sinsemellan – så har då inte allt mitt mödosamma slit varit förgäves? Om ni fortsätter på det här sättet tänker jag inte ägna någon tid åt att övertala er att följa med! Jag säger er att om ni inte vaknar upp till sanningen kommer den Helige Andes verk att dras bort från er! Ni kommer inte att få mer att äta och ni kan tro precis som ni har lust. Mina ord har uttalats fullständigt – lyssna eller låt bli, det är upp till er. När tiden är inne, när ni är förvirrade och inte har någon väg framåt och inte kan se det sanna ljuset – kommer ni att lägga skulden på mig då? Vilken okunnighet! Vad skulle konsekvensen bli om ni klamrar er fast vid era jag och vägrar släppa taget? Skulle inte ert arbete ha varit helt förgäves då? Hur sorgligt är det inte att bli bortkastad när katastrofer härjar!

Den avgörande fasen i byggandet av kyrkan är nu. Om ni inte kan samarbeta proaktivt med mig och offra er helhjärtat till mig, om ni inte kan försaka allting, då kommer ni att lida någon förlust skada – kan ni trots det ha andra avsikter? Jag hade överseende med er genom att vänta på att ni skulle ångra er och börja om på nytt. Men tiden tillåter verkligen inte det nu och jag måste tänka på helheten. För Guds förvaltningsplans syftes skull går allting vidare och mina steg marscherar framåt dag för dag, timme för timme, ögonblick för ögonblick, och de som inte kan hålla jämna steg kommer att överges. Varje dag kommer nytt ljus, varje dag utförs nya gärningar, det kommer nya ting varje dag, och de som inte kan se ljuset är blinda! De som inte följer efter kommer att kastas bort …

Föregående: Kapitel 13

Nästa: Kapitel 17

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger