Kapitel 39

Öppna era ögon och titta, så kan ni se min stora makt överallt! Ni kan vara säkra på att jag är överallt. Kosmos och himlavalvet sprider min stora makt. De ord jag har talat har besannats i uppvärmningen av vädret, i klimatförändringen, i människors missbildningar, i den sociala dynamikens oordning och i falskheten i människornas hjärtan. Solen bleknar och månen blir röd; allt är ur balans. Är det möjligt att ni fortfarande inte ser dessa ting?

Guds stora makt uppenbaras i detta. Han är utan tvekan den ende sanne Guden – den Allsmäktige – som människor har försökt nå i många år! Vem kan skapa något genom att bara yttra ord? Endast Allsmäktige Gud. I samma stund som han talar, visar sig sanningen. Hur kan man säga att han inte är den sanne Guden?

Jag vet djupt inom mig att ni alla är villiga att samarbeta med mig och jag tror att mina utvalda, mina älskade bröder och systrar, alla har denna strävan men helt enkelt inte klarar av att träda in eller faktiskt utöva och hålla sig lugna och sansade när de stöter på sådant som händer i verkligheten. Ni tar aldrig hänsyn till Guds avsikter och ni sätter era egna intressen främst och handlar på egen hand utan att vänta. Låt mig då säga er att den vägen aldrig kommer att uppfylla mina avsikter! Kära barn! Ge mig bara ditt hjärta helt och hållet. Var tydlig! Jag vill inte ha dina pengar eller ägodelar och jag vill inte heller att du kommer inför mig på ett nitiskt, svekfullt eller trångsynt sätt för att tjäna. Var stilla och renhjärtad, vänta och sök när problem uppstår, så ska jag ge dig ett svar. Tvivla inte! Varför tror du aldrig att mina ord är sanna? Varför kan du inte tro på mina ord? Du är så extremt envis, och till och med i en sådan här stund är du fortfarande sådan; du är för okunnig och helt enkelt inte alls upplyst! Hur mycket av den livsviktiga sanningen minns ni? Har ni verkligen upplevt den? Ni blir virriga och handlar obetänksamt och hastigt när ni stöter på problem! Det viktigaste i dag är att ni träder in i anden och har mer gemenskap med mig, på samma sätt som ert eget hjärta ofta begrundar frågor. Förstår ni? Det här är nyckeln! Fördröjd tillämpning är verkligen ett problem. Skynda er och dröj inte! Människor som hör mina ord och inte dröjer utan genast tillämpar dem ska bli rikligt välsignade! Jag ska belöna er dubbelt! Oroa er inte! Gör som jag säger, utan att dröja en sekund! Era mänskliga föreställningar är ofta på det viset och ni är benägna att skjuta upp saker och ting, att alltid vänta med det som borde göras i dag till i morgon. Att vara så lat och klumpig kan inte beskrivas med ord! Jag överdriver inte – så är det. Om ni inte tror det, rannsaka då er själva noga och se på er egen situation, så ska ni upptäcka att det är så det faktiskt är!

Föregående: Kapitel 34

Nästa: Kapitel 44

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger