Kapitel 17

Kyrkan är under uppbyggnad och Satan gör sitt yttersta för att riva ner den. Satan vill rasera min byggnad med alla medel, och därför måste kyrkan renas snabbt. Inte minsta gnutta ondska får finnas kvar; kyrkan måste renas så att den blir fläckfri och fortsätter att vara lika ren som den var förr. Ni måste ständigt vaka och vänta och ni måste be till mig mer. Ni måste känna igen Satans olika intriger och listiga planer, känna igen andarna, känna igen människor, och kunna skilja mellan alla sorters människor, händelser och saker. Dessutom måste ni äta och dricka mer av mina ord, och vad som är ännu viktigare är att ni måste kunna äta och dricka dem på egen hand. Rusta er med hela sanningen och kom till mig så att jag kan öppna era andliga ögon och låta er se alla hemligheter som finns i anden ... När kyrkan går in i sin uppbyggnadsfas, går de heliga ut i strid. Ni möts av Satan i hans olika fasansfulla skepnader: Stannar ni upp och ryggar tillbaka eller rätar ni på er, förlitar er på mig och fortsätter att rycka framåt? Blotta Satans fördärvade och fula anlete helt och hållet, ta ingen hänsyn och visa ingen barmhärtighet! Kämpa till döden mot Satan! Jag är ditt stöd, och du måste ha gossebarnets mod! Satan far ut i sina sista dödsryckningar, men han kan ändå aldrig undkomma min dom. Satan är under mina fötter och han förtrampas också under era egna fötter —detta är ett faktum!

Alla dessa religiösa söndrare, och dessa som vill rasera kyrkans uppbyggnad, kan inte visas den minsta tolerans utan kommer att dömas omedelbart; Satan kommer att blottställas, förtrampas, förgöras och till slut inte ha någonstans att gömma sig. Alla slags demoner och gastar kommer att visa sin rätta gestalt för mig, och jag kommer att kasta dem alla i den bottenlösa avgrunden som de aldrig kommer att bli fria från; allesamman kommer att vara under våra fötter. Om ni vill kämpa den goda kampen för sanningen måste ni först och främst se till att inte ge Satan någon chans att verka – därför måste ni vara eniga och kunna tjäna samordnat, överge alla era egna idéer, åsikter, uppfattningar och sätt att göra saker på, stilla ert hjärta i mig, fokusera på den helige Andes röst, vara uppmärksamma på den helige Andes arbete och ta till er Guds ord i detalj. Ni måste ha en enda intention, nämligen att min vilja ska ske. Ni får inte ha några andra intentioner än denna. Ni måste förtrösta på mig av hela ert hjärta, noga iaktta mina handlingar och hur jag gör saker och ting och aldrig någonsin vara slarviga. Er ande måste vara klar och era ögon öppna. När det gäller dessa vars intentioner och syften inte är de rätta, liksom när det gäller dessa som älskar att bli sedda av andra, som är ivriga att göra saker, som har en benägenhet att störa, som är bra på att spotta ur sig religiösa lärosatser, som är Satans lakejer och så vidare — när dessa människor reser sig upp blir de vanligtvis problem för kyrkan och det gör att deras bröders och systrars ätande och drickande av Guds ord inte leder någonvart. När du stöter på sådana människor som kör sina charader, fördöm dem omedelbart. Om de trots upprepade förmaningar inte ändrar sig kommer de att få lida mycket. Om dessa som envist fortsätter med sitt beteende försöker försvara sig och dölja sina synder, bör kyrkan omedelbart utesluta dem och inte ge dem något manöverutrymme. Förlora inte mycket genom att försöka rädda lite, utan se till helheten.

Nu måste era andliga ögon öppnas och ni måste kunna känna igen flera typer av människor i kyrkan.

Vilket slags människor förstår andliga ting och känner anden?

Vilket slags människor förstår inte andliga ting?

Vilket slags människor har en ond ande?

Vilket slags människor har Satans verk i sig?

Vilket slags människor är benägna att störa?

Vilket slags människor har den helige Andes verk inom sig?

Vilket slags människor visar hänsyn till Guds bördor?

Vilket slags människor kan göra min vilja?

Vilka är mina lojala vittnen?

Ni ska veta att den högsta visionen i dag är den upplysning som den helige Ande bringar kyrkorna. Var inte förvirrade angående dessa ting – ta er i stället tid att reda ut dem ordentligt. Detta är av yttersta vikt för era framsteg i livet! Om ni inte förstår dessa ting som finns rakt framför era ögon, så kommer ni inte att kunna gå vägen som ligger framför er – ni kommer ständigt att riskera att falla för frestelser och hamna i fångenskap, och ni kan bli uppslukade. Det viktigaste just nu är att ni fokuserar på att kunna komma nära mig i ert hjärta och samtala mer med mig. Allt du saknar eller söker kommer att helas i dig genom denna närhet och kommunikation. Ditt liv kommer sannerligen att sörjas för, och du kommer att bli mer upplyst. Jag ser aldrig till hur okunnig du var tidigare, och inte heller dröjer jag mig kvar vid dina tidigare överträdelser. Jag ser till hur du älskar mig: Kan du älska mig mer än du älskar något annat? Jag vill se om du kan vända åter och förlita dig på att jag ska undanröja din okunskap. En del människor sätter sig emot mig, trotsar mig öppet och dömer andra. De känner inte mina ord och de kommer sannolikt inte att finna mitt anlete. Alla de framför mig som ärligt söker efter mig, de som har hjärtan som hungrar och törstar efter rättfärdighet – jag kommer att upplysa dig, visa dig, låta dig se mig med dina egna ögon och personligen förstå min vilja. Mitt hjärta kommer med visshet att uppenbaras för dig så att du ska kunna förstå. Du måste utöva det som jag ger dig upplysning om i ditt inre med mina ord, annars kommer du att bli dömd. Följ min vilja, så kommer du inte att gå vilse.

Alla dessa som försöker träda in i mina ord kommer att få dubbel nåd och välsignelse, de kommer att få ny upplysning och vinna nya insikter varje dag, och de kommer att känna sig uppfriskade av att dagligen äta och dricka mina ord. De kommer att känna deras smak i sin mun: Så ljuv den är! … Du måste vara försiktig och inte vara nöjd när du har fått lite insikt och ett smakprov av det ljuva. Nyckeln är att fortsätta söka! En del människor anser att den helige Andes verk är verkligt underbart och sant – det är i sanning Allsmäktig Guds person som uppenbaras för alla, och större tecken och under ligger framför oss. Var ständigt varsam och vaken, håll ögonen på källan, var tyst inför mig, ta dig i akt och lyssna noga och du kan vara säker på mina ord. Det får inte finnas någon oklarhet – om du tvivlar det minsta är jag rädd att du kommer att förkastas utanför portarna. Ha tydliga visioner, stå på fast mark, följ denna livsström och följ den tätt vart den än flyter. Du får på inga villkor hysa någon mänsklig tvekan. Bara ät, drick och lovprisa; sök med rent hjärta och ge aldrig upp. Vänd dig ofta till mig med det du inte förstår, och se till att inte bära på några tvivel, så kan du undvika att drabbas av stora förluster. Fortsätt! Fortsätt! Håll dig nära! Gör dig av med alla dina hinder och undvik utsvävningar. Fortsätt sträva framåt av hela ditt hjärta och rygga aldrig tillbaka. Du måste ständigt erbjuda ditt hjärta och aldrig förlora ett enda ögonblick. Den helige Ande har ständigt nya uppgifter att utföra, utför nya ting varje dag och har även ny upplysning att erbjuda varje dag; förklaringen på berget, Guds heliga andliga kropp har uppenbarat sig! Rättfärdighetens sol ger fortfarande ljus och strålar fram; alla länder och alla folk har sett ditt härliga anlete. Mitt ljus ska skina på alla dessa som kommer inför mig. Mina ord är ljus som leder er framåt. Ni kommer inte att vika av åt vänster eller höger där ni går, utan ni kommer att gå i mitt ljus och er vandring ska inte vara fruktlös möda. Du måste se den helige Andes verk tydligt; min vilja finns där i det. Alla hemligheter är dolda men kommer gradvis att uppenbaras för dig. Ha alltid mina ord i tankarna och kom inför mig för att samtala mer med mig. Den helige Andes verk går framåt. Gå i mina fotspår; stora under väntar och de kommer att uppenbaras för dig, ett efter ett. Bara de som är varsamma, som väntar och är vakna kommer att se dem. Se till att inte slappna av. Guds förvaltningsplan närmar sig sin slutliga etapp; byggandet av kyrkan kommer att lyckas, de segrandes antal är redan fastställt, det segerrika gossebarnet kommer att skapas och de ska träda in i riket tillsammans med mig, inta kungavärdigheten tillsammans med mig, styra alla folk med järnspiran och vara tillsammans i härlighet!

Föregående: Kapitel 14

Nästa: Kapitel 25

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Vägen … (1)

Det finns ingen som under sitt liv vet vilka bakslag hon kommer att möta, eller som vet vilken sorts förfining hon kommer att bli föremål...

Den Allsmäktiges suckande

Den finns en enorm hemlighet i ditt hjärta som du aldrig har varit medveten om, eftersom du har levt i en värld utan ljus. Ditt hjärta och...

Mot vem är du lojal?

Varje dag som ni nu genomlever är kritisk och oerhört viktig för ert slutmål och ert öde, så ni måste vårda allt det ni äger och varje...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok