Kapitel 19

Det verkar som om Gud är mycket upphöjd och obegriplig i människors fantasi. Det är som om Gud inte vistas bland människor, som om han ser ner på människor eftersom han är så upphöjd. Men Gud krossar människors föreställningar och avlägsnar dem alla, och begraver alla deras föreställning i ”gravkammare” där de förvandlas till aska. Guds inställning till människors föreställningar liknar hans inställning till de döda, genom att han definierar dem efter eget gottfinnande. Det är som om det inte finns några svar från föreställningarna. Så från världens skapelse och tills nu, har Gud utfört detta verk och han slutade aldrig. På grund av köttet, är människor fördärvade av Satan, och på grund av Satans handlingar på jorden, bildar människor alla slags föreställningar under sina upplevelser. Detta kallas ”naturlig bildning”. Detta stadium av verket är den sista delen av Guds verk på jorden, så metoden för Guds verk har nått sin topp, och han intensifierar sin träning av människorna så att de kan fullbordas i hans sista verk, och så att Guds vilja till sist kan tillfredsställas. Tidigare fanns bara den helige Andes upplysning och belysning bland människor, men inga ord uttalade av Gud själv. När Gud talade med sin egen röst, blev alla skrämda, och idag är hans ord ännu mer förbryllande. Innebörden av hans ord är ännu svårare att lista ut, och människor verkar befinna sig i ett förskräckt tillstånd, eftersom femtio procent av hans ord har citattecken runt sig. ”När jag talar, lyssnar människan mycket uppmärksamt till min röst, men när jag slutar tala, börjar hon återigen med sin egen ’verksamhet’.” Det finns ett ord i det stycket som har citattecken. Ju roligare Guds ord är, desto mer kan de locka människor till att läsa dem. En aspekt är att människor kan godta att bli behandlade när de är avslappnade. Den främsta aspekten är att förhindra att fler människor blir avskräckta eller besvikna, på grund av att de inte förstår Guds ord. Detta är en taktik i Guds krig med Satan. Endast på detta sätt kommer människor att vara intresserade av Guds ord och samtidigt uppmärksamma dem även när de är förvirrade. Men det finns också mycket tjusning i alla de ord som inte omges av citattecken, och på så vis är de mer påfallande och får människor att älska Guds ord ännu mer, och låter dem smaka på hans ords sötma i sina egna hjärtan. Då Guds ord kommer i en stor mängd olika former och är rika och varierade, och eftersom substantiv inte upprepas bland Guds många ord, tror alla människor, i sitt tredje sinne, att Gud alltid är ny och aldrig gammal. Till exempel: ”Jag ber inte människan att bara vara en konsument, utan jag ber henne att vara en producent som kan tillfoga Satan ett nederlag.” Orden ”konsument” och ”producent” i den meningen har betydelser som liknar vissa ord som talades förr i tiden, men Gud är inte stelbent. I stället gör han människan medveten om sin fräschör och värdesätter därmed Guds kärlek. Humorn i Guds tal inrymmer hans dom och hans krav på människan. Eftersom alla Guds ord har mål, har de alla betydelser; hans humor är inte bara till för att lätta upp stämningen eller för att få människor att gapskratta, eller för att helt enkelt slappna av sina muskler. Guds humor är snarare avsedd att frigöra människan från fem tusen år av slaveri till att aldrig vara bunden igen, så att hon lättare kan acceptera Guds ord. Guds metod är att ”en sked socker hjälper medicinen att slinka ner”; han tvingar inte ner bitter medicin i människor strupar. Det finns bitterhet i det söta, och dessutom sötma i det bittra.

”När en svag strimma av ljus börjar visa sig i östern, kommer alla människor i universum av den anledningen för stunden att rikta sin uppmärksamhet mot ljuset i öster. Mänskligheten, som inte längre är sömndrucken, ger sig av för att undersöka källa till ljuset från östern, men på grund av begränsningarna i mänsklig makt, kan ingen se den plats varifrån ljuset kommer.” Detta är vad som händer överallt i universum, inte bara bland Guds söner och folk. De religiösa kretsarna och de icke-troende upplever alla denna reaktion. I det ögonblick som Guds ljus skiner fram, förändras allas hjärtan gradvis, och de börjar omedvetet upptäcka att det är meningslöst att leva, att det mänskliga livet saknar värde. Människor eftersträvar inte en framtid, tänker inte på morgondagen, eller oroa sig för morgondagen, utan håller snarast fast vid tanken att de borde äta och dricka mer medan de fortfarande är ”unga”, att det hela har varit värt det, och att det inte kommer att ha varit förgäves när den sista dagen kommer. Människan har ingen lust att rätta till världen. Den kraft som fanns i mänsklighetens kärlek till världen stals av ”djävulen”, men ingen vet vad roten är, och allt de kan göra är att springa fram och tillbaka för att informera varandra, eftersom Guds dag ännu inte har kommit. En dag kommer alla att se svaren på alla de obegripliga mysterierna. Detta är den sanna innebörden av Guds ord att ”människan kommer att vakna upp från sömn och dröm, och först då kommer hon inse att min dag långsamt håller på att komma in i världen.” När den tiden kommer, kommer alla de människor som tillhör Gud att vara som gröna blad som ”väntar på att viga sin individuella del till mig vid den tid då jag är på jorden.” Så många bland Guds folk i Kina återfaller fortfarande efter att Gud yttrar sin röst, och därmed säger Gud: ”men de är

maktlösa att ändra på fullbordat faktum, och kan bara vänta på att jag skall fälla domen.” Det kommer fortfarande att finnas vissa bland dem som skall kastas ut; alla kommer inte att förbli oförändrade. Snarare kan människor bara uppfylla kraven efter att de har genomgått prövning, och de kommer således att utfärdas ”kvalitetscertifikat”; annars kommer de att bli avskräde på soptippen. Gud påpekar ständigt människans verkliga tillstånd, så människan känner allt mer Guds gåtfullhet. ”Om han inte vore Gud, hur skulle han kunna känna till vårt verkliga tillstånd så väl?” Men på grund av människors svaghet, ”befinner jag mig varken högt upp eller långt ner i människors hjärtan. För människornas vidkommande är det likgiltigt om jag existerar eller inte.” Är det inte just det tillstånd hos alla människor som bäst stämmer med verkligheten? När det gäller människor, existerar Gud när de söker honom och han existerar inte när de inte söker honom. Med andra ord, existerar Gud omedelbart i människors hjärtan när de behöver hans hjälp, men när de inte längre behöver honom, existerar han inte längre. Detta är vad som finns i människors hjärtan. I verkligheten, tänker alla på jorden på det här sättet, inklusive alla ateister, vars intryck av Gud också är oklara och abstrakta.

”Därför blir bergen till gränser mellan nationerna på land, vattnen blir till hinder för att hålla isär människorna mellan landområdena och luften blir till det som strömmar från människa till människa i tomrummen på jorden.” Detta var det verk Gud utförde medan han skapade världen. Att jag nämner det här är obegripligt för människor: Kan det vara så att Gud vill skapa en annan värld? Det är rättvist att säga detta: Varje gång Gud talar, innehåller hans ord världens skapelse, förvaltning och förstörelse; det är bara det att det ibland är tydligt, och ibland är tvetydiga. Guds hela förvaltning förkroppsligas i hans ord; det enda problemet är att människor inte kan särskilja dem. Guds välsignelse av människor gör att deras tro växer hundrafalt. Utifrån sett verkar det som om Gud ger ett löfte till människor, men i själva verket är det en måttstock för Guds krav på människorna i hans rike. De som är lämpade att användas kommer att bli kvar, medan de som inte är det kommer att slukas i en katastrof som faller från himlen. ”Åskan som rullar över himlen slår människan till marken; höga berg begraver henne när de störtar samman; vilddjuren slukar upp henne i sin hunger och världshaven svallar och sluter sig över hennes huvud. När mänskligheten inlåter sig i dödlig familjekonflikt kommer alla människor att söka sin egen undergång i de katastrofer som uppstår i mänskligheten mitt.” Detta är den ”särskild behandling” som kommer att utmätas för dem som inte uppfyller normerna, som inte efteråt kommer att räddas in i Guds rike. Ju mer Gud säger saker som ”Du kommer helt säkert, vägledd av mitt ljus, att bryta dig ur mörkrets krafters strypgrepp. Du kommer helt säkert inte, mitt i mörkret, att mista det ljus som vägleder dig”, desto mer kommer människor att bli medvetna om sin egen anständighet och på så sätt har de större tilltro till att söka nytt liv. Gud ger den försörjning till människan som hon begär av honom. När Gud utsätter dem till en viss grad, ändrar han sitt sätt att tala, och använder en välsignande ton för att få bästa resultat. Att ställa krav på människan på det här sättet ger mer konkreta resultat. Eftersom alla människor är villiga att tala om affärer med sina motparter – de är alla experter på affärer – är det just det som Gud inriktar sig på när han säger detta. Så vad är ”sineernas land”? Guds mening här är inte det rike på jorden som är fördärvat av Satan, utan snarare en församling av alla änglar som kom från Gud. Orden ”beslutsam och ihärdig” innebär att änglarna kommer att bryta igenom alla Satans styrkor och på så vis kommer sineernas land att inrättas i hela universum. Så den verkliga innebörden av sineernas land är en församling av alla änglar på jorden; här hänvisar det till dem på jorden. Så det rike på jorden som existerar senare kommer att kallas ”sineernas land”, och inte ”riket”. Det finns ingen verklig betydelse hos ”riket” på jorden, utan dess innebörd är sineernas land. Endast genom att anknyta det till betydelsen sineernas land kan man därmed lära känna den verkliga innebörden av orden ”du kommer helt säkert att lysa upp hela universum med min härlighet.” Detta bevisar klassificeringen av alla människor på jorden i framtiden. Alla som tillhör sineernas land kommer att bli kungar som styr över alla folk på jorden efter att de har utsatts för tuktan. Allt på jorden kommer att fungera normalt på grund av förvaltningen av de som tillhör sineernas land. Detta är inget mer än en grov skiss av situationen. Alla människor kommer att förbli i Guds rike, vilket betyder att de kommer att stanna kvar inom sineernas land. Människor på jorden kommer att kunna kommunicera med änglarna. Himmel och jord kommer därmed att vara förbundna, eller med andra ord kommer alla människor på jorden att underkasta sig och älska Gud på samma sätt som änglarna i himlen. Vid den tidpunkten kommer Gud öppet att framträda för alla jordens folk och låta dem se hans sanna ansikte med sina nakna ögon, och han kommer alltid att framträda för människor.

Föregående: Kapitel 17

Nästa: Kapitel 20

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger