Tusenårsriket har anlänt

Har ni sett vilket verk Gud kommer att genomföra bland dessa människor? Gud sade en gång att folk måste följa hans ord även i tusenårsriket, och i framtiden kommer Guds ord att direkt vägleda människans liv i Kanaans goda land. När Mose befann sig i vildmarken undervisade Gud honom och talade direkt till honom. Gud sände människorna mat, vatten och manna från himlen, och så är det än i dag: Gud har personligen sänt ner mat och dryck till folk, och han har personligen sänt förbannelser för att tukta människor. Varje enskilt steg i hans verk utförs alltså personligen av Gud. I dag söker människor efter att fakta ska inträffa, de söker tecken och under, och det är möjligt att alla dessa människor kommer att förkastas eftersom Guds verk blir mer och mer praktiskt. Ingen vet att Gud har stigit ner från himlen eller att Gud har skickat ner mat och stärkande drycker från himlen – men Gud finns faktiskt, och de översvallande scener från tusenårsriket som människor föreställer sig är också Guds egna ord. Detta är faktum, och endast detta är vad som kallas att regera med Gud på jorden. Att regera med Gud på jorden handlar om köttet. Det som inte är av köttet existerar inte på jorden, och därför gör alla de som fokuserar på att komma till den tredje himlen det förgäves. En dag, när hela universum återvänder till Gud, kommer centrum för hans verk i hela kosmos att följa hans yttranden; på andra håll kommer en del människor att använda telefonen, några kommer att ta flyg, somliga kommer att ta en båt över havet medan andra kommer att använda lasrar för att ta emot Guds yttranden. Alla kommer att tillbe, längtansfulla, alla kommer att närma sig Gud och samlas kring Gud; och alla kommer att tillbe Gud – och allt detta kommer att vara Guds gärningar. Kom ihåg detta! Gud kommer garanterat aldrig att börja på nytt någon annanstans. Gud kommer att förverkliga detta: han kommer att se till att alla människor i universum kommer inför honom och tillber Gud på jorden, och hans verk på andra platser kommer att upphöra och människorna kommer att tvingas söka den sanna vägen. Det kommer att vara som för Josef: Alla kom till honom för att få mat, och bugade sig inför honom, för han hade mat att äta. Folk kommer att tvingas söka den sanna vägen för att undvika svält. Hela det religiösa samhället kommer att drabbas av svår hungersnöd och dagens Gud är den enda källan till levande vatten och besitter den ständigt flödande källan som finns där till människans glädje, och folk kommer att komma och förlita sig på honom. Den dagen kommer Guds gärningar att uppenbaras och Gud blir förhärligad; alla människor i hela universum kommer att dyrka denna helt vanliga ”människa”. Kommer inte detta att vara Guds härlighets dag? En dag kommer gamla pastorer att skicka telegram och söka vatten från det levande vattnets källa. De kommer att vara åldriga, men de kommer ändå för att tillbe denna person som de såg ner på. De kommer att erkänna honom med sina läppar och förtrösta på honom med sina hjärtan – är inte det här ett tecken och ett under? På Guds härlighets dag kommer hela riket att fröjdas och var och en som kommer till er och tar emot Guds goda nyheter kommer att välsignas av Gud, och de länder och människor som gör det kommer att välsignas och tas om hand av Gud. Det här kommer att vara den framtida inriktningen: De som tar emot yttrandena från Guds mun kommer att ha en väg att vandra på jorden, medan de som inte har Guds ord – de må vara affärsmän eller vetenskapsmän, pedagoger eller industrimagnater – kommer att få det svårt att ta ens ett enda steg och tvingas söka den sanna vägen. Det är innebörden i orden: ”Med sanningen kommer du att färdas över hela världen; utan sanningen kommer du ingenstans.” Detta är fakta: Gud kommer att använda Vägen (det vill säga alla sina ord) för att styra hela universum och för att råda över och erövra mänskligheten. Folk hoppas alltid på en stor förändring av Guds arbetsmetoder. För att tala klarspråk – det är med hjälp av ord som Gud styr människorna, och du måste göra vad han säger vare sig du vill eller inte; det här är ett objektivt faktum och något som alla måste lyda, det är dessutom ofrånkomligt och något som alla känner till.

Den Helige Ande ger människor en känsla. När folk har läst Guds ord känner de sig beslutsamma och lugna i hjärtat, medan de som inte skaffar sig Guds ord känner sig tomma. Detta är kraften i Guds ord. Folk måste läsa dem och när de läst dem har de fått näring, och de klarar sig inte utan dem. Det är som när folk använder opium: Drogen ger dem kraft och när de inte får den känner de dess starka sug och de har inga krafter. Sådan är tendensen bland folk idag. Att läsa Guds ord ger människor styrka. Om de inte läser dem känner de sig håglösa, men när de har läst dem reser de sig omedelbart från sin ”sjukbädd”. Det är så här Guds ord utövar makt på jorden och Gud härskar på jorden. En del människor vill ge sig av, eller har tröttnat på Guds verk. Oavsett vilket kan de inte skilja sig från Guds ord; hur svaga de än är måste de leva enligt Guds ord, och hur upproriska de än är vågar de ändå inte överge Guds ord. När Gud regerar och utövar sin makt, då visar Guds ord verkligen sin styrka; det är så Gud arbetar. När allt kommer omkring så är detta Guds arbetssätt och ingen kan lämna det. Guds ord kommer att spridas i otaliga hem, alla kommer att känna till dem, och först då kommer hans verk att spridas i hela universum. Med andra ord måste Guds ord spridas om hans verk skall kunna spridas i hela universum. På Guds härlighets dag kommer Guds ord att visa sin kraft och auktoritet. Vartenda ett av hans ord sedan urminnes tider och fram till i dag kommer att genomföras och kommer att bli verklighet. På så sätt kommer Gud att förhärligas på jorden – det vill säga, hans ord kommer att härska på jorden. Alla onda kommer att tuktas av orden som utgår från Guds mun, alla rättfärdiga kommer att välsignas av orden som utgår från hans mun, och allt kommer att upprättas och fullbordas av orden som utgår från hans mun. Han kommer inte heller att göra några tecken eller under; allt kommer att uträttas av hans ord, och hans ord kommer att frambringa fakta. Alla på jorden kommer att prisa Guds ord, vare sig de är vuxna eller barn, män eller kvinnor, gamla eller unga kommer alla att foga sig efter Guds ord. Guds ord framträder i köttet så att folk kan se dem på jorden, livs levande. Det här är vad det innebär att Ordet blir kött. Gud har kommit till jorden i första hand för att uppnå det faktum att ”Ordet blir kött”, det vill säga, han har kommit för att hans ord ska kunna utgå ur köttet (och inte som på Mose tid i Gamla testamentet då Guds röst talade direkt från skyn). Därefter kommer alla hans ord att gå i uppfyllelse under tusenårsrikets tidsålder, de kommer att bli till synliga realiteter inför människans ögon, och folk kommer att se dem med egna ögon, klart och tydligt. Detta är den främsta meningen med Guds inkarnation. Nämligen att Andens verk utförs genom köttet och med hjälp av ord. Detta är den sanna innebörden i ”Ordet blir kött” och ”Ordets framträdande i köttet”. Endast Gud kan uttrycka Andens vilja, och endast den inkarnerade Guden kan tala å Andens vägnar; Guds ord tydliggörs i den inkarnerade Guden och alla andra får vägledning av dem. Ingen är undantagen, alla existerar inom dessa ramar. Endast genom dessa yttranden kan människor bli medvetna; de som inte vinner något på detta sätt dagdrömmer om de tror att de kan vinna yttrandena från himlen. Detta är den auktoritet som demonstreras i Guds inkarnerade kött och får alla att tro på den med absolut övertygelse. Inte ens de mest ärevördiga experter och religiösa pastorer kan yttra dessa ord. Allesamman måste de underkasta sig dem, och ingen kommer att kunna börja från början igen. Gud kommer att använda ord för att erövra universum. Han kommer inte att göra det genom sitt inkarnerade kött, utan genom att använda yttrandena från den inkarnerade Gudens mun för att erövra alla människor i hela universum; endast detta är Ordet som blivit kött, och endast detta är Ordets framträdande i köttet. I människans ögon kanske det verkar som om Gud inte har gjort mycket – men Gud behöver bara yttra sina ord så kommer de att bli fullkomligt övertygade och fyllda av vördnad. Utan fakta gapar och skriker folk; med Guds ord tystnar de. Gud kommer garanterat att genomföra detta faktum, för det är Guds plan sedan länge: att förverkliga Ordets ankomst till jorden. Egentligen behöver jag inte förklara – när tusenårsriket kommer till jorden, kommer Guds ord till jorden. När det nya Jerusalem stiger ner från himlen är det Guds ord som kommer för att leva bland människorna, för att följa alla deras handlingar och alla deras innersta tankar. Detta är också en realitet som Gud kommer att åstadkomma; detta är det underbara med tusenårsriket. Det här är den plan som Gud har bestämt: Hans ord ska framträda på jorden i tusen år, och de kommer att manifestera alla hans gärningar och avsluta hela hans verk på jorden, varefter detta stadium av mänskligheten skall nå sitt slut.

Föregående: Den nya tidsålderns bud

Nästa: Hur är ditt förhållande till Gud?

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger