Endast de som fullkomnats kan leva ett meningsfullt liv

Sanningen är att syftet med det verk som utförs nu är att få människor att överge Satan, överge sin gamla förfader. Alla domar efter ordet syftar till att avslöja mänsklighetens fördärvade sinnelag och göra det möjligt för folk att förstå livets väsen. Dessa upprepade domar genomtränger folks hjärtan. Varje dom påverkar deras öde direkt och är menad att såra deras hjärtan så att de kan släppa taget om alla dessa saker och på så vis lära känna livet, lära känna denna smutsiga värld och även lära känna Guds visdom och allmakt samt lära känna denna av Satan fördärvade mänsklighet. Ju mer av den här sortens tuktan och dom, desto mer kan människans hjärta såras och desto mer kan hennes ande väckas till liv. Att väcka andarna hos dessa extremt fördärvade och allra djupast bedragna människor till liv är målet med den här sortens dom. Människan har ingen ande, hennes ande dog för länge sedan och hon vet inte att det finns en himmel, vet inte att det finns en Gud och vet absolut inte att hon kämpar i dödens avgrund. Hur skulle det då vara möjligt för henne att veta att hon lever i det här onda helvetet på jorden? Hur skulle hon möjligtvis kunna veta att hennes ruttna lik, genom Satans fördärv, har fallit ner till dödens Hades? Hur skulle hon möjligtvis kunna veta att allt på jorden sedan länge förstörs av mänskligheten bortom all räddning? Och hur skulle hon möjligtvis kunna veta att Skaparen har kommit till jorden i dag och letar efter en grupp fördärvade människor som han kan rädda? Till och med när människan har upplevt varje möjlig förfining och dom är hennes slöa medvetande fortfarande knappt vaket och praktiskt taget likgiltigt. Mänskligheten är så förfallen! Även om den här sortens dom är som det grymma haglet som faller ner från himlen, är den av största nytta för människan. Om människor inte dömdes på det här sättet skulle inga resultat uppnås och det skulle vara fullständigt omöjligt att rädda människor från misärens avgrund. Om det inte vore för det här verket skulle det vara väldigt svårt för folk att stiga upp ur Hades eftersom deras hjärtan har varit döda länge och deras andar har trampats ner av Satan för länge sedan. Det som krävs för att rädda er som har sjunkit ner till förfallets bottenlösa djup är att ihärdigt ropa till er och ihärdigt döma er, och först då kommer era iskalla hjärtan att väckas till liv.

Ert kött, era överdrivna önskemål, er girighet och er lust är för djupt rotad i er. Dessa ting kontrollerar så ständigt era hjärtan att ni är oförmögna att kasta av er oket av dessa feodala och förfallna tankar. Ni längtar varken efter att förändra er aktuella situation eller att komma undan mörkrets inflytande. Ni är helt enkelt bundna vid dessa ting. Även om ni vet att ett sådant liv är för smärtsamt och att en sådan värld är för mörk har fortfarande absolut inte en enda av er modet att förändra ett liv av det här slaget. Ni längtar bara efter att komma undan den här sortens verkliga liv, befria era själar från skärselden och leva i en fridfull, lycklig, himmelsliknande miljö. Ni är inte villiga att utstå svårigheter för att förändra de liv ni lever nu, och inte heller är ni villiga att leta inom denna dom och tuktan efter livet som ni bör träda in i. I stället drömmer ni fullkomligt orealistiska drömmar om den där vackra världen bortom köttet. Livet ni längtar efter är ett som ni utan ansträngning kan få utan att lida någon smärta. Det är fullständigt orealistiskt! Det ni hoppas på är nämligen inte att leva ut en meningsfull livstid i köttet och erhålla sanningen under loppet av en livstid, det vill säga att leva för sanningen och att stå upp för rättvisan. Det här är inte vad ni skulle betrakta som ett strålande, fantastiskt liv. Ni känner att det här inte skulle vara ett glamoröst eller meningsfullt liv. I era ögon skulle det verkligen kännas som en orättvisa att leva ett sådant liv! Även om ni accepterar denna tuktan i dag eftersträvar ni ändå inte att vinna sanningen eller att leva ut sanningen i nuet, utan snarare att kunna träda in i ett lyckligt liv bortom köttet senare. Ni söker inte efter sanningen och står inte upp för sanningen, och ni existerar verkligen inte för sanningen. Ni eftersträvar inte att träda in i dag, utan ni tänker istället hela tiden på ”en dag”, blickar mot den blå himlen, gråter bittra tårar och förväntar er att en dag bli tagna till himlen. Vet ni inte att ert tänkande redan saknar kontakt med verkligheten? Ni fortsätter tänka att Frälsaren av oändlig vänlighet och medkänsla utan tvekan kommer att komma en dag för att ta dig med sig, som har utstått stora svårigheter och lidanden i den här världen, och att han kommer att gottgöra den skada du lidit och utkräva hämnd för dig som behandlats orättvist och förtryckts. Är du inte full av synd? Är du den enda som har lidit i den här världen? Du har själv fallit ner i Satans herravälde och lidit – behöver Gud verkligen ändå gottgöra den skada du lidit? De som inte kan uppfylla Guds krav – är de inte alla Guds fiender? De som inte tror på den inkarnerade Guden – är de inte antikrist? Vad är dina goda gärningar värda? Kan de ersätta ett hjärta som tillber Gud? Du kan inte ta emot Guds välsignelse enbart genom att göra några goda gärningar, och Gud kommer inte att gottgöra den skada du lidit och hämnas de oförrätter du utsatts för bara för att du har blivit orättvist behandlad och förtryckt. De som tror på Gud men inte känner Gud än, men som gör goda gärningar – är inte alla de också tuktade? Du tror bara på Gud, vill bara att Gud ska gottgöra dig och hämnas oförrätterna du utsatts för, och vill att Gud ska erbjuda dig en utväg ur ditt lidande. Men du vägrar lägga någon vikt vid sanningen, och inte heller törstar du efter att leva ut sanningen. Ännu mindre klarar du av att fly undan detta hårda, tomma liv. I stället tittar du förväntansfullt mot Gud för att han ska lösa dina klagomål och lätta på dimman i din tillvaro samtidigt som du lever ditt liv i köttet och ditt syndiga liv. Hur är det möjligt? Om du innehar sanningen kan du följa Gud. Om du har utlevande kan du vara en manifestation av Guds ord. Om du har livet kan du glädjas åt Guds välsignelse. Bara de som innehar sanningen kan glädjas åt Guds välsignelse. Gud garanterar gottgörelse för dem som älskar honom helhjärtat samt utstår svårigheter och lidanden, inte för dem som bara älskar sig själva och har fallit offer för Satans bedrägerier. Hur kan det finnas godhet i dem som inte älskar sanningen? Hur kan det finnas rättfärdighet i dem som bara älskar köttet? Är inte rättfärdighet och godhet fullkomligt kopplade till sanningen? Är de inte reserverade för dem som älskar Gud helhjärtat? De som inte älskar sanningen och som inte är annat än ruttnande lik – bär inte alla dessa människor på ondska? De som är oförmögna att leva ut sanningen – är de inte alla sanningens fiender? Och hur är det med er?

Om du kan komma undan dessa mörkrets influenser och skilja dig från dessa orena ting, om du kan bli helig, då betyder det att du innehar sanningen. Det betyder inte att din natur har förändrats, utan bara att du kan omsätta sanningen i praktiken och försaka köttet. Det är vad de som har blivit renade från skuld har gjort. Huvudsyftet med erövrandets verk är att rentvå mänskligheten från skuld så att människan kan besitta sanningen, eftersom människan nu förstår alltför lite sanning! Att göra erövrande verk på dessa människor är av djupaste vikt. Ni har alla hamnat under mörkrets påverkan och blivit allvarligt sårade. Målet med detta verk är då att låta er lära känna den mänskliga naturen och på så vis leva ut sanningen. Att göras fullkomliga är något som alla skapade varelser borde acceptera. Om detta stadiums verk enbart handlar om att göra människor fullkomliga, då skulle det kunna göras i England eller Amerika eller Israel. Det skulle kunna göras med folket i vilken nation som helst. Erövrandets verk är emellertid selektivt. Det första steget av erövrande verk är kortsiktigt; det kommer också att användas för att förödmjuka Satan och erövra hela universum. Det här är det inledande erövrande verket. Man kan säga att varje skapad varelse som tror på Gud kan göras fullkomlig eftersom att göras fullkomlig är något som bara kan uppnås efter en långsiktig förändring. Men att erövras är något annat. Typexemplaret och modellen för erövring måste vara den som släpar efter mest, lever i det djupaste mörkret och även är den mest nedbrutna, mest ovilliga att acceptera Gud och mest olydiga mot Gud. Det här är den sortens person som kan vittna om att ha blivit erövrad. Huvudmålet med det erövrande verket är att besegra Satan. Huvudmålet med att göra människor fullkomliga, å andra sidan, är att vinna människor. Det är att göra det möjligt för människor att bära vittnesbörd när de har blivit erövrade om att detta erövrande verk har placerats här, på människor som ni. Syftet är att människor ska bära vittnesbörd efter att ha blivit erövrade. Dessa erövrade människor kommer att användas för att uppnå målet att förödmjuka Satan. Så vilken är den huvudsakliga erövringsmetoden? Tuktan, dom, att kasta förbannelser och avslöja – att använda det rättfärdiga sinnelaget för att erövra människor så att de är fullständigt övertygade på grund av Guds rättfärdiga sinnelag. Att använda ordets verklighet och att använda ordets auktoritet för att erövra människor och övertyga dem fullständigt – det här är vad det innebär att bli erövrad. De som har gjorts fullkomliga klarar inte bara av att uppnå lydnad efter att ha blivit erövrade, utan de klarar också av att ha kunskap om domens verk, ändra sitt sinnelag och känna Gud. De upplever vägen till att älska Gud och är fyllda med sanningen. De vet hur man upplever Guds verk, klarar av att lida för Guds skull och har sina egna viljor. De fullkomliga är de som har en faktisk förståelse för sanningen tack vare att de har upplevt Guds ord. De erövrade är de som känner till sanningen men inte har accepterat sanningens verkliga betydelse. När de har blivit erövrade lyder de, men deras lydnad är helt och hållet resultatet av domen de har fått. De har ingen som helst förståelse för den verkliga betydelsen bakom många sanningar. De erkänner sanningen verbalt, men de har inte trätt in i sanningen; de förstår sanningen, men de har inte upplevt sanningen. Det verk som utförs mot dem som görs fullkomliga inkluderar tuktan och domar, tillsammans med tillhandahållandet av liv. En person som värdesätter att träda in i sanningen är en person som ska göras fullkomlig. Skillnaden mellan de som ska göras fullkomliga och de erövrade består i huruvida de träder in i sanningen. De som förstår sanningen, har trätt in i sanningen och lever ut sanningen är de som fullkomnats. De som inte förstår sanningen och inte träder in i sanningen, det vill säga de som inte lever ut sanningen, är människor som inte kan göras fullkomliga. Om sådana människor nu klarar av att lyda fullständigt så är de erövrade. Om de erövrade inte söker sanningen – om de följer men inte lever ut sanningen, om de får syn på och hör om sanningen men inte värdesätter att leva ut sanningen – då kan de inte göras fullkomliga. Folk som ska göras fullkomliga utövar sanningen i enlighet med Guds krav längs vägen till fullkomlighet. På det här sättet uppfyller de Guds vilja och de görs fullkomliga. Var och en som följer ända till slutet innan det erövrande verket avslutas är erövrad, men kan inte påstås vara en som fullkomnats. De som fullkomnats refererar till dem som, efter att det erövrande verket är avslutat, kan sträva efter sanningen och vinnas av Gud. Det refererar till dem som, när erövringsverket är över, står stadigt i motgång och lever ut sanningen. Det som skiljer att bli erövrad från att göras fullkomlig är skillnader i verkandets steg och skillnader i graden till vilken människor förstår och träder in i sanningen. Alla som inte har gett sig in på vägen till fullkomlighet, det vill säga de som inte äger sanningen, kommer i slutändan fortfarande att förkastas. Bara de som äger sanningen och som lever ut sanningen kan vinnas helt av Gud. Det vill säga, de som lever ut Petrus avbild är de som fullkomnats, medan alla andra är de erövrade. Verket som utförs mot alla de som erövras består helt enkelt av att kasta av förbannelser, tukta och uppvisa vrede, och det som drabbar dem är helt enkelt rättfärdighet och förbannelser. Att verka på en sådan person är att rakt på sak avslöja – att avslöja det fördärvade sinnelaget inom honom så att han känner igen det i sig själv och är fullkomligt övertygad. När människan väl är helt lydig avslutas det erövrande verket. Även om de flesta fortfarande inte försöker förstå sanningen, kommer det erövrande verket att vara över.

Det finns kriterier som måste uppfyllas för att du ska kunna fullkomnas. Genom din beslutsamhet, din uthållighet och ditt samvete, och din strävan kommer du att kunna uppleva livet och uppfylla Guds vilja. Dessa är ditt inträde och vad som krävs av dig på vägen mot fullkomlighet. Fullkomlighetens verk kan utföras på alla människor. Alla som strävar efter Gud kan göras fullkomliga och har möjligheten och kvalifikationerna att bli fullkomliggjorda. Det finns ingen fast regel här. Om någon kan göras fullkomlig eller inte beror främst på vad den personen strävar efter. Människor som älskar sanningen och kan leva ut sanningen kan absolut göras fullkomliga. Människor som inte älskar sanningen lovordas inte av Gud; de äger inte det liv som Gud kräver och de kan inte göras fullkomliga. Fullkomlighetens verk sker enbart för att vinna människor, det är inte ett steg i stridenmot Satan. Det erövrande verket sker enbart för att strida mot Satan, vilket innebär att använda erövringen av människan för att besegra Satan. Det sistnämnda är huvudverket, det nyaste verket som aldrig har utförts under alla tidsåldrar. Man kan säga att målet med detta stadium framför allt är att erövra alla människor för att besegra Satan. Verket med att göra människor fullkomliga – det är inget nytt verk. Allt verk under perioden när Gud verkar i köttet har erövringen av människor som sitt främsta mål. Det här är som under nådens tidsålder. Hela mänsklighetens försoning genom korsfästelsen var huvudverket. ”Vinnandet av människor” skedde utöver verket i köttet och först efter korsfästelsen. När Jesus kom och gjorde sitt verk var hans mål framför allt att använda sin korsfästelse för att triumfera över dödens slaveri och Hades, att triumfera över Satans påverkan, det vill säga att besegra Satan. Det var först när Jesus hade korsfästs som Petrus steg för steg gav sig in på vägen mot fullkomlighet. Han var naturligtvis bland dem som följde Jesus medan Jesus verkade, men han gjordes inte fullkomlig vid den tiden. Det var snarare efter att Jesus avslutat sitt verk som Petrus gradvis förstod sanningen och sedan blev fullkomliggjord. Den inkarnerade Guden kommer endast till jorden för att slutföra ett centralt nyckelskede av verket under en kort tid, inte för att leva bland människor på jorden under lång tid och avsiktligt göra dem fullkomliga. Han utför inte det verket. Han väntar inte till den tid då människan är fullständigt fullkomliggjord med att avsluta sitt verk. Det är inte målet och meningen med hans inkarnation. Han kommer bara för att utföra det kortsiktiga verket med att rädda mänskligheten, inte för att utföra det väldigt långsiktiga verket med att göra mänskligheten fullkomlig. Verket med att rädda mänskligheten är representativt, har förmågan att starta en ny tidsålder och kan avslutas på kort tid. Att göra mänskligheten fullkomlig kräver däremot att föra människan upp till en viss nivå och det är ett verk som tar lång tid. Detta verk måste utföras av Guds Ande, men det utförs på grundval av den sanning som uttalas under verket i köttet. Eller så låter han dessutom apostlarna uppstå för att de ska utföra det långsiktiga herdearbetet för att uppnå hans mål att göra mänskligheten fullkomlig. Den inkarnerade Guden utför inte det här verket. Han talar enbart om livets väg så att människor ska förstå och ger bara mänskligheten sanningen i stället för att ständigt följa människan när hon utövar sanningen, eftersom det inte ligger inom hans ämbete. Alltså kommer han inte att göra människan sällskap förrän den dag då människan fullständigt förstår sanningen och fullständigt erhåller sanningen. Hans verk i köttet avslutas när människan formellt träder in på det rätta spåret av tro på Gud, när människan kliver in på det rätta spåret mot att göras fullkomlig. Det här är naturligtvis också när han kommer att ha besegrat Satan fullständigt och triumferat över världen. Han bryr sig inte om huruvida människan slutligen har trätt in i sanningen då och inte heller bryr han sig om huruvida människans liv är stort eller litet. Det är inget av det som han ska förvalta i köttet, inget av det ingår i den inkarnerade Gudens ämbete. När han avslutar det verk han var ämnad att utföra avslutar han sitt verk i köttet. Den inkarnerade Gudens verk är bara det verk som Guds Ande inte kan göra direkt. Det är också frälsningens kortsiktiga verk, inget långsiktigt verk på jorden.

Att höja er kaliber ligger inte inom mitt verks sfär. Jag ber er att göra detta bara för att er kaliber är för låg. I sanning är detta inte en del av fullkomliggörandets verk, det är snarare ett extra verk som utförs på er. Verket som fullbordas på er i dag sker efter vad ni behöver. Det är individanpassat, inte en väg som ska beträdas av alla som ska göras fullkomliga. Eftersom er kaliber är lägre än någon annans som gjordes fullkomlig i det förflutna möter detta verk, när det gäller er, alltför många hinder. Jag är bland er och utför detta extra verk eftersom fullkomlighetens målgrupper är annorlunda. När Gud kommer till jorden, håller han sig inom sina gränser och utför sitt verk utan att bry sig om andra ovidkommande saker. Han blir inte involverad i familjefrågor och tar inte del i människors liv. Han är fullständigt likgiltig inför sådana bagateller; de ingår inte i hans ämbete. Men er kaliber är så mycket lägre än vad jag krävde – det finns absolut ingen likhet – att det utgör extrema hinder för verket. Dessutom måste detta verk utföras bland folket i detta land som är Kina. Ni är så underutbildade att jag inte har något annat val än att kräva att ni utbildar er. Jag har berättat för er att detta är extra arbete, men det är också något ni måste ha, något som är till nytta för ert fullkomnande. Faktum är att ni bör skaffa er utbildning, grundläggande kunskap om uppförande och grundläggande kunskap om livet i förväg. Jag ska inte behöva prata med er om de här sakerna. Men eftersom ni inte har de här sakerna har jag inget annat val än att göra arbetet med att ingjuta dessa ting i er efter det att ni redan har fötts in i världen. Även om ni hyser många föreställningar om mig, kräver jag fortfarande detta av er, kräver fortfarande att ni höjer er kaliber. Det är inte min avsikt att komma och utföra detta verk, eftersom mitt verk endast är att erövra er, endast är att erhålla er totala övertygelse genom att döma er, och på så vis peka ut den livsväg som ni bör beträda. Uttryckt på ett annat sätt, hur utbildade ni är och om ni har kunskap om livet skulle absolut inte ha något med mig att göra, om det inte vore så att jag behöver erövra er med mitt ord. Allt detta läggs till för att säkerställa resultat från det erövrande verket och för ert efterföljande fullkomnandes skull. Det är inte ett steg i det erövrande verket. Eftersom ni är av låg kaliber och ni är lata och slarviga, dåraktiga och trögtänkta, okänsliga och idiotiska – eftersom ni är ytterst onormala – kräver jag att ni först höjer er kaliber. Alla som vill bli fullkomliggjorda måste leva upp till vissa kriterier. För att göras fullkomlig måste man ha ett klart och nyktert sinne och vara villig att leva ett meningsfullt liv. Om du är en som inte är beredd att leva ett tomt liv, en som eftersträvar sanningen, om du är uppriktig i allt du gör och om du är en ytterst normal människa, då är du kvalificerad att göras fullkomlig.

Detta verk bland er utförs på er i enlighet med vad som behöver göras. Efter erövringen av dessa individer kommer en grupp människor att göras fullkomliga. Av den anledningen utförs en stor del av det nuvarande verket också som förberedelse för målet att göra er fullkomliga, eftersom det finns många som hungrar efter sanningen som kan göras fullkomliga. Om det erövrande verket skulle utföras på er och inget ytterligare verk gjordes därefter, skulle då inte det innebära att vissa som längtar efter sanningen inte skulle vinna den? Syftet med det aktuella verket är att öppna en väg för att göra människor fullkomliga senare. Även om mitt verk enbart är erövring är den livets väg jag talar om ändå i förberedelse för att göra människor fullkomliga senare. Verket som sker efter erövring fokuserar på att göra människor fullkomliga, och på så vis sker erövringen för att lägga en grund för fullkomnandet. Människan kan bara göras fullkomlig efter att ha blivit erövrad. Just nu är den främsta uppgiften att erövra, senare kommer de som söker och längtar efter sanningen att göras fullkomliga. Att göras fullkomlig har att göra med människors positiva aspekter för inträde: Har du ett hjärta som älskar Gud? Hur djup har din upplevelse varit medan du har vandrat den här vägen? Hur ren är din kärlek till Gud? Hur exakt är ditt utövande av sanningen? För att göras fullkomlig måste man ha grundläggande kunskap om alla aspekter av mänskligheten. Det här är ett grundläggande krav. Alla de som inte kan göras fullkomliga efter att ha blivit erövrade blir tjänande objekt och kommer i slutändan fortfarande att kastas i eld- och svavelsjön och fortfarande att falla ner i den bottenlösa avgrunden eftersom deras sinnelag inte har förändrats och de fortfarande tillhör Satan. Om en människa saknar kvalifikationerna för fullkomnande så är hon värdelös – hon är avfall, ett redskap, något som inte kan uthärda eldprovet! Hur stor är din kärlek till Gud just nu? Hur mycket föraktar du dig själv? Hur väl känner du egentligen Satan? Har ni skärpt er beslutsamhet? Är ert mänskliga liv väl reglerat? Har ert liv förändrats? Lever ni ett nytt liv? Har er syn på livet förändrats? Om dessa saker inte har förändrats kan du inte göras fullkomlig även om du inte retirerar. I stället har du bara blivit erövrad. När det är dags att testa dig saknar du sanningen, din mänsklighet är onormal och du är lika låg som ett odjur. Du har bara blivit erövrad, är bara en som har blivit erövrad av mig. Precis som en åsna blir skrämd och rädd för att göra något varje gång den ser sin ägare när den väl har upplevt ägarens piska, är också du som denna kuvade åsna. Om en person saknar dessa positiva aspekter och i stället är passiv och rädd, blyg och tveksam inför alla ting, oförmögen att urskilja något tydligt, oförmögen att acceptera sanningen, fortfarande utan en väg för utövande, än mer utan ett hjärta som älskar Gud – om en person inte har någon förståelse för hur man älskar Gud, hur man lever ett meningsfullt liv eller hur man blir en riktig person – hur kan en sådan person bära vittnesbörd om Gud? Det här visar att ditt liv har litet värde och att du inte är något annat än en kuvad åsna. Du har blivit erövrad men det betyder bara att du har förnekat den stora röda draken och vägrar att underkasta sig dess domän, det betyder att du tror att det finns en Gud, vill lyda alla Guds planer och inte har några klagomål. Men i de positiva aspekterna, kan du leva ut Guds ord och manifestera Gud? Om du inte har något av detta betyder det att du inte har vunnits av Gud och du är inget annat än en underkuvad åsna. Det finns inget önskvärt hos dig och den Helige Ande verkar inte i dig. Din mänsklighet är alltför bristfällig och det är omöjligt för Gud att använda dig. Du måste bli godkänd av Gud och vara hundra gånger bättre än de icke-troende odjuren och än de levande döda – bara de som kommer till den här nivån är kvalificerade att göras fullkomliga. Bara om man har mänsklighet och ett samvete är man lämpad att användas av Gud. Först när ni har blivit fullkomliggjorda kan du betraktas som mänsklig. Endast de fullkomliggjorda är människor som lever meningsfulla liv. Endast sådana människor kan vittna om Gud ännu mer rungande.

Föregående: Om beteckningar och identitet

Nästa: Du bör lägga bort statusens välsignelser och förstå Guds vilja att skänka människan frälsning

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Köttets inre väsen bebos av Gud

I sin första inkarnation levde Gud på jorden i trettiotre och ett halvt år, och han bedrev sin verksamhet under endast tre och ett halvt av...

Inkarnationens hemlighet (4)

Ni bör känna till historien bakom Bibeln och dess tillkomst. Den här kunskapen tillhör inte dem som inte accepterat Guds nya verk. De vet...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger