Kapitel 25

Allsmäktige Gud, Evige fader, Fridsfurste, vår Gud härskar! Allsmäktige Gud sätter ner sina fötter på Olivberget. Så underbart det är! Lyssna! Vi väktare höjer våra röster och sjunger tillsammans, för Gud har återvänt till Sion. Med egna ögon ser vi Jerusalems ödeläggelse. Brist ut i glädje och sjung tillsammans, för Gud har gett oss tröst och återlöst Jerusalem. Gud har visat sin heliga arm inför alla folkens ögon, Guds verkliga person har framträtt! Alla jordens ändar har sett frälsningen från vår Gud.

O Allsmäktige Gud! De sju andarna har sänts ut från din tron till alla församlingar för att uppenbara alla dina hemligheter. Där du sitter på din härlighets tron har du förvaltat ditt rike och gjort det fast och stabilt med rätt och rättfärdighet, och du har lagt alla folk under dig. O Allsmäktige Gud! Du har lossat kungarnas bälten, du har fått stadens portar att öppnas inför dig och de ska aldrig mer stängas. För ditt ljus har kommit och din härlighet höjer sig och strålar klart. Mörker täcker jorden och töcken omger folken. O Gud! Men du har framträtt för oss, du har låtit ditt ljus lysa över oss och din härlighet visar sig över oss; alla folk ska komma till ditt ljus och kungar till din glans. Du lyfter din blick och ser dig omkring: Dina söner kommer från fjärran och samlas inför dig, dina döttrar bärs fram på armen. O Allsmäktige Gud! Din stora kärlek griper oss; det är du som leder vår vandring framåt på vägen till ditt rike och det är dina heliga ord som genomsyrar oss.

O Allsmäktige Gud! Vi tackar och vi prisar dig! Låt oss se upp till dig, bevittna dig, upphöja dig och sjunga för dig med ett uppriktigt, stilla och hängivet hjärta. Låt oss ha ett enda sinne och byggas upp tillsammans, och må du snart göra oss till sådana som är efter ditt hjärta, sådana som tas i bruk av dig. Vi önskar att din vilja ska genomföras obehindrad över hela jorden.

Föregående: Kapitel 17

Nästa: Kapitel 34

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger