Kapitel 34

Allsmäktige Gud är allsmäktig, åstadkommer allt och är den fullständige, sanne Guden! Han inte bara bär de sju stjärnorna, bär de sju andarna, har sju ögon, bryter de sju sigillen och öppnar skriftrullen, utan dessutom utdelar han de sju plågorna och de sju skålarna och öppnar de sju åskorna; för länge sedan lät han de sju basunerna ljuda! Allt som skapats och fulländats av honom bör prisa honom, ära honom och upphöja hans tron. O, Allsmäktige Gud! Du är allt, du har åstadkommit allt och med dig är alla fulländade, alla strålande, alla befriade, alla fria, alla starka och kraftfulla! Det finns inget dolt eller förborgat, med dig uppenbaras alla hemligheter. Dessutom dömer du dina fienders skaror, du visar ditt majestät, visar din rasande eld, visar din vrede och än mer visar du din exempellösa, eviga, helt oändliga härlighet! Alla folk bör vakna och med jubel och sång utan förbehåll lovprisa den allsmäktige, den alltigenom sanne, alltigenom levande, överflödande, härlige och sanne Guden som är från evighet till evighet. Hans tron bör hela tiden upphöjas, hans heliga namn prisas och förhärligas. Detta är min — Guds — eviga vilja och de oändliga välsignelser som han uppenbarar för och skänker till oss! Vem av oss ärver inte detta? För att ärva Guds välsignelser måst man upphöja Guds heliga namn och komma för att tillbe genom att omsluta tronen. Alla de som kommer inför honom med andra motiv och andra avsikter ska förvandlas till rök av hans rasande eld. Idag är den dag då hans fiender ska dömas och denna dag ska de också förgås. Än mer är detta den dag då jag, Allsmäktige Gud, ska uppenbaras och motta ära och härlighet. O, alla folk! Res er snabbt för att lovprisa och välkomna Allsmäktige Gud som i evigheters evighet ger oss kärlek och frälsning, skänker välsignelser till oss, gör sina söner fullkomliga och framgångsrikt åstadkommer sitt rike! Detta är Guds underbara gärning! Detta är Guds eviga förutbestämmelse och arrangemang, att han själv kommer för att frälsa oss, för att fullända oss och föra oss in i härligheten.

Alla som inte står upp och vittnar är de blindas förfäder, okunnighetens kungar, och de ska bli de evigt okunniga, de eviga dårarna och de evigt blinda döda. Därför måste våra andar vakna! Alla människor måste stå upp! Jubla, prisa och lovsjung evinnerligen härlighetens Konung, barmhärtighetens Fader, återlösningens Son, de överflödande sju andarna och den Allsmäktige Gud som kommer med majestätisk rasande eld och rättfärdig dom, som är alltillräcklig, överflödande, allsmäktig och fullständig. Hans tron ska upphöjas för evigt! Alla människor bör se att detta är Guds visdom, hans underbara sätt att frälsa och fullbordandet av hans härliga vilja. Om vi inte står upp och vittnar så finns det ingen återvändo när ögonblicket väl är förbi. Huruvida vi får välsignelser eller olycka avgörs på denna nuvarande etapp av vår resa, utifrån vad vi gör, tänker och lever ut just nu. Så hur bör ni agera? Vittna om och upphöj Gud för evigt; upphöj Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus — den evige, unike, sanne Guden!

Från och med nu bör ni tydligt se att alla de som inte vittnar om Gud, som inte vittnar om den unike, sanne Guden, som hyser tvivel om honom, allesamman är sjuka, döda och sådana som trotsar Gud! Guds ord har redan bevisats ända sedan antiken: alla de som inte samlar med mig skingrar och de som inte är med mig är emot mig; det är en oföränderlig sanning huggen i sten! De som inte vittnar för Gud är Satans lakejer. Dessa människor kommer för att störa och vilseleda Guds barn, för att avbryta Guds förvaltning, och de måste överlämnas åt svärdet! Vem som än visar dem goda avsikter söker sin egen förgörelse. Ni måste höra och tro Guds Andes tal, vandra Guds Andes väg och leva efter Guds Andes ord och än mer upphöja den allsmäktige Gudens tron för evigt!

Allsmäktige Gud är de sju andarnas Gud! Han är också de sju ögonens och sju stjärnornas Gud och hela skriftrullen har öppnats av honom! Han har låtit de sju basunerna ljuda och han håller de sju skålarna och sju plågorna i sin hand, redo att släppas lösa efter hans vilja. O, de sju åskorna som alltid har varit förseglade! Tiden är inne för att öppna dem! Han som kommer att öppna de sju åskorna har redan framträtt inför våra ögon!

Allsmäktige Gud! Med dig är alla befriade och fria, det finns inga svårigheter och allt flyter på smidigt! Inget vågar blockera eller hindra dig, alla underkastar sig dig. Alla som inte underkastar sig dör!

Allsmäktige Gud, Guden med sju ögon! Allt är fullkomligt klart, allt är strålande och blottlagt, allt är uppenbarat och avtäckt. Med honom är allt kristallklart och det är inte bara Gud själv som är sådan utan även hans söner. Inför honom och hans söner kan inte någon människa, något föremål eller någon företeelse döljas!

Allsmäktige Guds sju stjärnor är strålande! Kyrkan har fullkomnats av honom, han fastställer sina kyrkosändebud och hela kyrkan är inom hans försorg. Han bryter alla de sju sigillen och han fullbordar själv sin förvaltningsplan och sin vilja. Skriftrullen är hans förvaltnings fördolda andliga språk och han har öppnat och uppenbarat det!

Alla människor ska höra hans sju ljudande basuner. Med honom tillkännages allt för att aldrig mer vara dolt, och det finns ingen sorg mer. Allt är uppenbarat och allt är segerrikt!

Allsmäktige Guds sju basuner är öppna, härliga och segerrika basuner! De är också de basuner som dömer hans fiender! Mitt i hans seger är hans horn upphöjt! Han härskar över hela universum!

Han har förberett de sju skålarna med plågor och de töms till fullo över hans fiender till den yttersta gränsen, och dessa kommer att förtäras i lågorna av hans rasande eldar. Allsmäktige Gud visar sin myndighets makt och alla hans fiender förgås. De sista sju åskorna är inte längre förseglade inför Allsmäktige Gud, utan alla är öppna! Alla är öppna! Han dödar sina fiender med de sju åskorna, stabiliserar jorden och får den att tjäna honom, för att aldrig mer läggas öde!

Rättfärdige Allsmäktige Gud! Vi upphöjer dig för evigt! Du förtjänar ändlös pris, ändlös hyllning och upphöjelse! Dina sju åskor är inte bara till för din dom, utan är mer till för din härlighet och myndighet, för att fullända allting!

Alla folk firar framför tronen, upphöjer och prisar Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus! Deras röster skakar hela universum likt åska! Absolut allting existerar tack vare honom och uppstår tack vare honom. Vem vågar låta bli att helt tillskriva honom all härlighet, ära, myndighet, visdom, helighet, seger och alla uppenbarelser? Detta är verkställandet av hans vilja och det slutliga fullbordandet av hans förvaltnings uppbyggnad!

Föregående: Kapitel 25

Nästa: Kapitel 39

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger