Är Allsmäktige Gud och Herren Jesus en Gud?

05 01 2019

När mänskligheten fördärvades av Satan inledde Gud sin förvaltningsplan för mänsklighetens frälsning. Gud har utfört tre stadier av verket med mänsklighetens frälsning. Under lagens tidsålder utfärdade Jehova Gud lagarna, vägledde mänsklighetens liv och fick människor att förstå att de ska tillbe Gud och veta vad synd är. Men med ankomsten av de sista stadierna av lagens tidsålder fördjupades mänsklighetens fördärv allt mer och människor överträdde ofta lagarna och syndade mot Jehova. De riskerade att dömas och dödas på grund av sina brott och därför antog Gud, under nådens tidsålder och som svar på mänsklighetens behov, mänsklig form och blev Herren Jesus. Han spikades upp på korset för mänsklighetens skull och återlöste människan från synd, så att människor kunde komma inför Gud och be till honom, bekänna och omvända sig, få förlåtelse för sina synder och leva under Guds nåd och välsignelser. Men eftersom människors syndiga natur ännu inte hade upplösts, och då de fortfarande ofta syndade och motsatte sig Gud, blev han återigen kött under rikets tidsålder. Han använde namnet Allsmäktige Gud för att uttrycka alla sanningar om mänsklighetens frälsning och rening, på grundval av Herren Jesu återlösande verk. Och han utplånade mänsklighetens syndiga natur, fick mänskligheten att upphöra med sin olydnad och sitt motstånd mot Gud, så att människor verkligen kunde lyda och tillbe Gud, och slutligen ledde han mänskligheten till ett vackert slutmål. Trots att det verk som Gud har utfört i lagens, nådens och rikets tidsåldrar har skiljt sig åt, och de namn han har tagit och det sinnelag han har uppvisat har varit annorlunda, är hans verks väsen och syften desamma ‒ alla finns de för att frälsa mänskligheten och allt verk utförs av Gud själv. Som Allsmäktige Gud sa: ”Från Jehovas verk till Jesu verk, och från Jesu verk till det nuvarande stadiets verk — de här tre stadierna utgör en löpande tråd som omfattar hela skalan av Guds förvaltning, och alltsamman är en enda Andes verk. Sedan världens skapelse har Gud ständigt varit verksam med att förvalta mänskligheten. Han är början och slutet, han är den förste och den siste, och han är den som börjar en tidsålder och den som avslutar tidsåldern. Verkets tre stadier, i olika tider och på olika platser, är omisskännligt en enda Andes verk. Alla dessa som skiljer de här tre stadierna åt är motståndare till Gud.(Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Visionen av Guds verk (3)).

I tusentals år har få människor verkligen vetat att Herren Jesus Kristus är Gud själv, att han är Guds framträdande och att Herren Jesus är inkarnationen av Jehova. Bibeln profeterade i själva verket detta tydligt för länge sedan. I Jesajas bok står det: ”Men det behagade Jehova att skada honom; han har låtit honom lida. När du ska göra hans själ till ett skuldoffer (eller: När han ska göra sig själv till ett skuldoffer)(Jes 53:10). Utifrån detta bibelställe framgår det att det faktum att Herren Jesus tjänade som ett syndoffer innebär att Jehova erbjöd sig själv som ett syndoffer och att Herren Jesus var Jehova. Herren Jesus sa också: ”Den som har sett mig har sett Fadern(Joh 14:9). ”Fadern är i mig och jag i honom(Joh 10:38). ”Jag och Fadern är ett(Joh 10:30). När Herren Jesus sa att ”Jag och Fadern är ett” sa han att han och Jehova är en enda Ande. De ord som yttrats av Herren Jesus och de som yttrats av Jehova är desamma – båda utgör sanningen, de är en enda Andes yttranden och deras källa är densamme; Herren Jesus och Jehova är alltså en Gud. Källan till de ord som uttrycks av Allsmäktige Gud av de sista dagarna respektive av Herren Jesus är densamme; de är den Helige Andes yttranden, de är sanningen och de är Guds röst. Alla som tror på Herren vet att ett större antal profetior i Bibeln handlar om Herrens återkomst och Guds domsverk i de sista dagarna. Som Herren Jesus sade: ”Om jag går och bereder en plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig; så att där jag är, där skall också ni vara(Joh 14:3). ”Se, jag kommer snart(Upp 22:12). ”Då ska de se Människosonen komma på ett moln med stor makt och härlighet(Luk 21:27). ”Se, jag kommer som en tjuv(Upp 16:15). Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord har en som dömer honom; det ord som jag har talat ska döma honom på den sista dagen(Joh 12:48). I första Petrusbrevet sades det också: ”Ty tiden är inne att domen måste börja med Guds hus(1 Pet 4:17). Det sades mycket tydligt i dessa skriftställen att Herren Jesus skulle återvända i de sista dagarna och skulle uttrycka ord och utföra domens verk. När Allsmäktige Gud kommer under de sista dagarna utför han domens verk som börjar med Guds hus på grundval av Herren Jesu återlösande verk och uttrycker alla sanningar för mänsklighetens rening och frälsning. Trots att Allsmäktige Guds och Herrens Jesu verk är olika, är deras källa densamme – den ende Guden! Detta uppfyller till fullo profetian om Herren Jesus: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte ta emot det nu. Men när han, sanningens Ande, kommer, ska han leda er till hela sanningen; för han skall inte tala av sig själv, utan vadhelst han hör skall han tala; och han skall visa er vad som skall ske(Joh 16:12–13). Den inkarnerade Allsmäktige Gud av de sista dagarna är förkroppsligandet av Sanningens Ande; Allsmäktige Gud är Herrens Jesu återkomst.

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan

I likhet med hundratals miljoner andra efterföljare till Herren Jesus Kristus håller vi fast vid lagarna och buden i Bibeln, åtnjuter den rikliga nåden från Herren Jesus Kristus och samlas, ber, lovsjunger och tjänar i Herren Jesu Kristi namn – och allt detta gör vi under Herrens omsorg och beskydd.

Vad är ursprunget till Österns blixt?

Samtidigt har dock Österns blixt öppet vittnat om att Herren Jesus — det vill säga Allsmäktige Gud, de sista dagarnas inkarnation — redan har återvänt och utfört sitt domsverk med början i Guds hus. Framträdandet av Österns blixt har skakat hela den religiösa världen.

Kontakta oss via Messenger