Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka

5 artiklar

Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan

I likhet med hundratals miljoner andra efterföljare till Herren Jesus Kristus håller vi fast vid lagarna och buden i Bibeln, åtnjuter den rikliga nåden från Herren Jesus Kristus och samlas, ber, lovsjunger och tjänar i Herren Jesu Kristi namn – och allt detta gör vi under Herrens omsorg och beskydd.

20 12 2018

Den Allsmäktige Guds Kyrkas ursprung och utveckling

Allsmäktige Guds Kyrka kom till tack vare Allsmäktige Guds framträdande och verk – Herren Jesus som återvänt – Kristus av de sista dagarna och även under hans rättfärdiga dom och tuktan. Kyrkan består av alla dem som verkligen accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och som är erövrade och frälste av Guds ord. Den grundades helt och hållet av Allsmäktige Gud personligen och leds och vallas av honom personligen och inrättades på intet sätt av någon människa. Det här är ett faktum som erkänns av alla de utvalda människorna i Allsmäktige Guds Kyrka.

20 12 2018

Spridningen av evangeliet om Allsmäktige Guds rike i Kina

Under 1995 inleddes officiellt verket med att vittna om Allsmäktige Guds rikes evangelium i Fastlandskina. Genom vår tacksamhet till Gud och med en kärlek som var sann, vittnade vi om Allsmäktige Guds framträdande och verk för bröderna och systrarna i olika samfund.

05 01 2019

Ve dem som korsfäster Gud än en gång

Under de sista dagarna har Gud inkarnerats i Kina för att verka, och har uttryckt miljontals ord, erövrat och räddat en grupp människor med sitt ord och inlett domens nya tidsålder med början i Guds hus. Idag har spridningen av Guds verk under de sista dagarna nått sin höjdpunkt i Fastlandskina.

05 01 2019

Kontakta oss via Messenger