Spridningen av evangeliet om Allsmäktige Guds rike i Kina

05 01 2019

Under 1995 inleddes officiellt verket med att vittna om Allsmäktige Guds rikes evangelium i Fastlandskina. Genom vår tacksamhet till Gud och med en kärlek som var sann, vittnade vi om Allsmäktige Guds framträdande och verk för bröderna och systrarna i olika samfund. Föga hade vi väntat oss att behöva utstå ett extremt motstånd och förtal från deras ledare. Vi kunde bara komma inför Allsmäktige Gud för att be uppriktigt och bönfalla Gud att verka personligen. Från 1997 och framåt skådade vi hur den Helige Ande verkade i stor skala. Det blev en snabb ökning av kyrkornas medlemmar på olika platser. Samtidigt inträffade många tecken och underverk, och många människor i olika samfund återvände till Allsmäktige Gud som ett resultat av att ha mottagit Guds uppenbarelser eller ha sett dessa tecken och underverk. Om den Helige Ande inte hade verkat, vad kunde då människan göra? Detta fick oss att inse: Fastän vi förstod några sanningar, kunde vi inte vittna för Allsmäktige Gud genom enbart vår mänskliga styrka. Efter att dessa människor från olika samfund accepterat Allsmäktige Gud, blev de successivt säkra på Allsmäktige Gud i sina hjärtan genom att äta och dricka och njuta Allsmäktige Guds ord, och efter en tid gav det genuin tro och lydnad i dem. Människor från alla samfund lyftes sålunda upp inför tronen, och väntade inte längre att ”möta Herren i himlen” såsom de hade föreställt sig.

Sedan evangeliet om riket började spridas har vi jagats och blivit grymt förföljda av de kinesiska myndigheterna. Ännu mer tragiskt är att vi också har smädats, gjorts till syndabockar, fördömts och förkastats av katolska gemenskaper och alla kristna samfund. Detta har i hög grad bekymrat oss och till och med bromsat evangeliets verk en tid. När vi stod inför en sådan situation visste vi inte vad vi skulle göra; Det var som om vi belägrades från alla håll och kanter. Vi blev samtidigt dubbelt tillrättavisade: Vi har åtnjutit sådan stor frälsning av Gud och har förstått så många sanningar, men vi kan inte sprida evangeliet. Vi förtjänar verkligen inte att vara Guds vittnen och har verkligen misslyckats med att leva upp till hans uppdrag. I detta sinnestillstånd kände vi alla att vi hade misslyckats med vår plikt, vi visste inte vilken kurs vi skulle ta, och vi visste inte hur vi skulle redogöra för Gud – än mindre visste vi hur vi skulle möta Guds uppmaningar och förtroenden. Vi var villrådiga men kände fortfarande att Guds hjärta kallade oss och kallade vartenda får han ville vinna. Således kom vi alla inför Gud med skuld, skam och en törst att be till Gud och utgjuta våra hjärtan till Gud: ”Gud! Må du ge oss styrka och skänka oss visdom, så att vi kan hitta alla dina får. Må din vilja utföras i oss och ditt rikes evangelium spridas. Må ditt ord föra fler människor in i ditt hus. Så länge vi kan sprida ditt evangelium är vi villiga att utstå större lidande, till och med om vi måste offra våra liv. Vi ber bara att du ger oss mer styrka. Vi är villiga att samarbeta och följa din vägledning steg för steg. Å Gud, då vår mognad är liten och då vi är svaga, kan vi inte smidigt slutföra ditt uppdrag. Må du binda dessa fientliga krafter som stör spridningen av ditt evangelium, förbanna djävulens avkomma som inte är din egen, utplåna alla hinder som försvårar spridningen av ditt evangelium och öppna en utväg för oss.” Vi trodde att våra böner nådde Guds öron, eftersom vår begäran var enligt Guds vilja och gjordes för att uppfylla Guds vilja. Det dröjde inte länge innan Gud verkligen utförde ett stort verk, som förde med sig sådan begeistring och glädje som vi aldrig tidigare känt. Gud skänkte visdom till oss och gav oss tro och styrka, så att evangeliets verk spred sig snabbt och nådde sin höjdpunkt. Var och en av oss visste, och mer än så, trodde, att detta var goda nyheter som Gud förde till oss, och att det också var Guds uppmuntran och belöning för oss. Det lidande vi hade genomgått återbetalades. I djupet av våra hjärtan hade vi en ännu större uppskattning av den sanna innebörden av orden: ”Bara Gud själv kan göra sitt eget verk.” Gud har inte gjort det svårt för oss, än mindre har han fått oss att känna oss generade. Han gav oss bara några små prövningar i början. Med glädje var vi tacksamma för Guds vägledning, hjälp och omsorg och beskydd från djupet av våra hjärtan. Samtidigt såg vi också storheten i Guds gärningar och ärbarheten i Guds sinnelag; mer än så, vi såg Guds rättfärdighet och hans intolerans mot människans brott, för samtidigt som Gud räddade människan, straffade han också många fiender som gjorde motstånd mot honom. Bland ledarna för alla samfund i de 24 provinserna och stadskommunerna i Fastlandskina finns det typiska fall där människor straffas för sitt frenetiska motstånd, fördömande och hädande av Allsmäktige Gud. Antalet är många gånger större än för de människor som blev straffade på grund av att de motsatte sig Guds verk under Lagens Tidsålder. Man kan se att mänskligheten under de sista dagarna har blivit extremt fördärvad, och har blivit ännu mer våldsam i sitt motstånd mot Gud. Så många människor har bestraffats och eliminerats, vilket helt och hållet har uppfyllt Bibelns profetia att ”Många är kallade, men få är utvalda”. Om den Helige Ande inte gjorde ett sådant stort verk, skulle människan vara maktlös att utföra verket att sprida evangeliet om riket. Från början till slut har Guds verk och verket att sprida evangeliet om riket utstått ett frenetiskt motstånd och grym förföljelse från det styrande kinesiska kommunistpartiet, den stora röda draken. Minst etthundra tusen personer från Allsmäktige Guds Kyrka har gripits, fängslats och fått utstå alla möjliga slags övergrepp och tortyr. Så många människor är efterlysta och jagas av det kinesiska kommunistpartiet; oförmögna att återvända hem, kan de bara driva omkring och offra sig för Gud. Så många människor utsätts för spioneri och var oförmögna att utföra sina plikter. Så många styrs av det kinesiska kommunistpartiet och kan inte lämna sina hem. … I sitt motstånd och sin ödeläggelse av Guds verk har den stora röda drakens regim använt alla slags föraktliga medel och förbrukat stora mängder mänskliga och ekonomiska resurser. Den kan aldrig sänka takten på Guds verk, trots att den uttömmer sina ondskefulla och lömska lister. Gud manövrar allt för att tjäna till att uppfylla hans vilja. Den stora röda draken är helt under Guds orkestrering, är så kommenderad av Gud att den blir ytterst förvirrad, utan någon utväg. Så många gånger var den stora röda draken på gränsen till att genomföra landsomfattande gripanden, men dess plan stördes av Guds arrangemang; så många gånger ville den stora röda draken sträcka ut sin hand för att göra sig av med Allsmäktige Guds Kyrka, men utan framgång; så många gånger försökte den stora röda draken vidta större åtgärder för att undanröja Guds verk, men det kom till intet under Guds suveränitet och manövreranden. Vid sådana tillfällen var den stora röda draken desperat av ilska, men den hade inga planer att utföra. Så den var tvungen att erkänna sin bristande tur – himlen hjälper inte! Det är verkligen så att himlen förstör det kinesiska kommunistpartiet! Genom spridningen av evangeliet om riket har vi skådat Guds allmakt: Oavsett hur vildsinta Satans krafter är och hur de förenar sig för att motstå Guds verk, nyttjar det inget till. På bara omkring tio år har evangeliet om riket spridit sig över hela Fastlandskina. Guds ord och Guds namn har spridits till hundratals miljoner hushåll, och miljontals människor har kommit under Allsmäktige Guds namn. Bland olika samfund i Fastlandskina har de flesta av dem som eftersträvar sanningen och verkligen söker Gud återvänt inför Allsmäktige Gud. Miljontals människor njuter av Allsmäktige Guds ord, tar emot Guds verk och frälsning, och prisar Guds underbara gärningar. Gud har skapat en grupp övervinnare i Kina och har vunnit en grupp människor som har samma hjärta och sinne som han. Detta har öppnat vägen för Guds offentliga framträdande. Guds verk har äntligen slutat i härlighet. Gud har börjat tukta den stora röda draken, varefter han kommer att framträda offentligt i varenda nation och på varenda plats i världen.

År 1992 började Allsmäktige Gud – Kristus av de sista dagarna –uttryckligen höja sin röst och tala i Guds inneboende identitet. Han har uttryckt miljontals ord och grundligt erövrat och räddat Guds utvalda folk i Kina. Det följde en snabb expansion i vittnesbördet om Guds verk i de sista dagarna i Fastlandskina, och den Helige Andes verk följde Guds utvalda folk. Ett stort antal människor från olika samfund erövrades av Guds ord, och bekräftade att det var helt Guds ord och att de var ytterligt övertygade. Guds får hörde till sist Guds röst och återvände inför Gud. Under denna period gjorde den Helige Ande många tecken och underverk, och ledde Guds utvalda folk till att återvända till Allsmäktige Guds hus från olika samfund. När Guds utvalda folk återvände dag efter dag kollapsade alla samfund och upphörde att existera, och det var som om hela den religiösa världen hade rensats upp.

Under spridningen av evangeliet om riket, mottog alla slags djävlar och antikrister, som motsatte sig Gud, Allsmäktige Guds rättfärdiga straff. Sålunda såg folk upplösningen av att gå emot Gud. Den stora röda draken försökte strypa och göra sig av med Guds verk, men det slutade till sist i ett misslyckande. Alla onda makter som gjorde motstånd mot Gud fick stå där med skammen och misslyckade. Den stora röda draken har till sist avslutat sin tjänst och börjat ta emot Guds straff. Allsmäktige Gud sade en gång: ”Hatar du verkligen den stora röda draken? Hatar du den verkligen, uppriktigt? Varför har jag frågat dig så många gånger? Varför fortsätter jag att ställa dig den här frågan om och om igen? Vad har du för bild av den stora röda draken i ditt hjärta? Har den verkligen tagits bort? Betraktar du den verkligen inte som din fader? Alla människor bör uppfatta min avsikt i mina frågor. Den är inte att provocera fram folkets ilska, inte att egga till uppror bland människor och inte heller att människan ska kunna hitta sin egen väg ut, utan att ge alla människor möjligheten att befria sig själva från den stora röda drakens slaveri. Men ingen ska känna oro. Allt kommer att åstadkommas genom mina ord; ingen människa kan delta, och ingen människa kan göra det arbete som jag ska utföra. Jag ska rensa luften i alla länder och utplåna alla spår av demonerna på jorden. Jag har redan börjat, och jag ska inleda det första steget av mitt tuktans verk i den stora röda drakens boning. Därmed kan man se att min tuktan har drabbat hela universum, och att den stora röda draken och alla sorters orena andar kommer att vara maktlösa att undkomma min tuktan, för jag ser på alla länder. När mitt verk på jorden är fullbordat, det vill säga när domens era kommer till ett slut, ska jag tukta den stora röda draken i allas åsyn. Mitt folk ska se min rättfärdiga tuktan av den stora röda draken, utgjuta lovord på grund av min rättfärdighet och för alltid upphöja mitt heliga namn på grund av min rättfärdighet. Sedan ska ni utföra er plikt officiellt, och lovorda mig officiellt i alla länder, i evigheters evighet!

När domens era når sin höjdpunkt, ska jag inte skynda att avsluta mitt verk, utan jag ska integrera beviset på tuktans era med det och låta detta bevis ses av hela mitt folk; och i detta ska större frukt födas fram. Detta bevis är det sätt genom vilket jag tuktar den stora röda draken, och jag ska få mitt folk att skåda det med egna ögon, så att de ska lära känna mer av mitt sinnelag. Den tid som mitt folk gläds åt mig är när den stora röda draken är tuktad. Att få den stora röda drakens folk att resa sig och revoltera mot den är min plan och den metod genom vilken jag gör mitt folk fullkomligt, och det är ett utmärkt tillfälle för hela mitt folk att växa till i livet(Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Guds ord till hela universum, Kapitel 28).

Spridningen av evangeliet om riket har nått ett aldrig tidigare skådat tillstånd. Miljontals människor har kommit under Allsmäktige Guds namn. Allsmäktige Guds namn har spridit sig över hela Fastlandskina, och Allsmäktige Guds kyrkor har dykt upp i varenda provins och region. Alla de som har accepterat Allsmäktige Guds verk njuter av Guds ords vallning och av att uppleva Guds frälsningsverk. Precis som Allsmäktige Gud sade: ”Över hela universum utför jag mitt verk, och i öster väller dundrande skrällar oavbrutet fram, som ruskar om alla nationer och samfund. Det är min röst som har lett alla människor in i nuet. Jag skall låta alla människor erövras av min röst, falla in i denna ström och underkasta sig mig, för jag har sedan länge återtagit min härlighet från hela jorden och sänt ut den på nytt i öster. Vem längtar inte efter att se min härlighet? Vem väntar inte spänt på min återkomst? Vem törstar inte efter att jag ska visa mig igen? Vem längtar inte efter min ljuvlighet? Vem skulle inte vilja komma till ljuset? Vem skulle inte vilja skåda Kanaans rikedomar? Vem längtar inte efter Försonarens återkomst? Vem dyrkar inte den store Allsmäktige? Min röst skall spridas över hela jorden; jag vill, vänd mot mitt utvalda folk, tala fler ord till dem. Likt de mäktiga åskor som skakar berg och floder, säger jag mina ord till hela universum och till mänskligheten. Därför har orden i min mun blivit människans skatt, och alla människor vårdar mina ord. Blixten far från östern hela vägen till väst. Mina ord är sådana att människan ogärna vill ge upp dem och samtidigt tycker hon att de är obegripliga, men gläds desto mer åt dem alla. Som ett nyfött spädbarn är alla människor glada och upprymda, och firar min ankomst. Genom min röst skall jag föra alla människor till mig. Därefter skall jag formellt träda in i människorasen, så att de kommer att tillbe mig. Med den härlighet som jag utstrålar och orden i min mun, skall jag göra så att alla människor kommer inför mig och ser att blixten far från öster och att jag också har nedstigit till ”Olivberget” i öster. De kommer att se att jag redan har varit på jorden under en lång tid, inte längre som judarnas Son utan som österns blixt. Jag har för länge sedan uppstått, lämnat mänsklighetens mitt och sedan framträtt igen med ära bland människorna. Jag är den som tillbads under otaliga tidsåldrar före denna, och jag är också det spädbarn som övergavs av israeliterna för otaliga tidsåldrar sedan. Jag är dessutom denna tidsålders Allsmäktige Gud, full av härlighet! Låt alla komma inför min tron och se mitt härliga ansikte, höra min röst, och skåda mina gärningar. Det här är hela min vilja; det är slutet och höjdpunkten i min plan, liksom syftet med min förvaltning. Låt varje nation tillbe mig, varje tunga erkänna mig, varje människa sätta sin tro till mig, och varje folk underkasta sig mig!(Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. De sju åskorna mullrar – profeterar att evangeliet om riket skall spridas över hela universum).

Guds verk i Fastlandskina har äntligen slutat i ära. Gud är på väg att framträda offentligt i varenda nation och på varenda plats. De i varje nation och på varje plats som längtade efter Guds framträdande drömde aldrig om att den Gud, som de längtade efter skulle framträda offentligt, redan i hemlighet hade kommit till Kina och utfört ett skede av erövrandets och frälsningens verk. Det finns så många människor som fortfarande fördömer Guds verk i Kina, och så många människor som fortfarande hädar mot den Helige Andes verk där. Först när Gud framträder offentligt kommer de att väckas som från en dröm, och fyllas av ånger: Jag drömde aldrig att den Allsmäktige Gud jag gjorde motstånd mot var själva Herren Jesus som har återkommit. Men då kan de bara gråta och skära tänder. Detta har helt uppfyllt orden i Uppenbarelseboken i Bibeln: ”Se, han kommer med moln; och varje öga skall se honom, också de som genomborrade honom; och alla släkten på jorden skall jämra sig på grund av honom(Upp 1:7). Den stora vita tronens dom har äntligen påbörjats.

Allsmäktige Gud sade: ”I riket börjar skapelsens otaliga ting att återupplivas och återfå sin livskraft. På grund av ändringar i jordens tillstånd, börjar även gränserna mellan ett land och ett annat att flyttas. Tidigare har jag profeterat: När land delas från land, och land förenas med land, kommer det att vara den tid då jag kommer att slå sönder nationerna i småbitar. Vid denna tid kommer jag att förnya hela skapelsen och åter dela upp hela universum, och därmed ordna upp universum och förvandla dess gamla tillstånd till ett nytt. Detta är min plan. Dessa är mina verk. När världens alla nationer och folk återvänder inför min tron, kommer jag därefter att ta himlens hela rikedom och dela ut den över den mänskliga världen, så att den, tack vare mig, blir fylld till brädden med makalös rikedom. Men så länge som den gamla världen fortsätter att existera, kommer jag att slunga ut min ilska över dess nationer, öppet förkunna mina administrativa förordningar i hela universum, och sända tuktan till vemhelst som kränker dem:

När jag vänder mitt ansikte mot universum för att tala, hör hela mänskligheten min röst, och ser därefter alla de verk som jag har format i hela universum. De som går emot min vilja, det vill säga som motsätter sig mig med mänskliga gärningar, kommer att falla under min tuktan. Jag kommer att ta de talrika stjärnorna på himlen och skapa dem på nytt, och tack vare mig kommer solen och månen att förnyas – skyarna är inte längre som de var; jordens otaliga ting kommer att förnyas. Alla kommer att bli fullkomnade genom mina ord. Universums många nationer kommer att delas upp på nytt och ersättas av min nation, så att nationerna på jorden försvinner för evigt och blir till en nation som tillber mig; alla jordens nationer kommer att förstöras, och upphöra att existera. Av människorna i universum kommer alla de som tillhör djävulen att utrotas; alla som tillber Satan kommer att slås ned av min brinnande eld, det vill säga alla förutom de som nu befinner sig i strömmen, resten kommer att förvandlas till aska. När jag tuktar de många folken, kommer de i den religiösa världen i olika utsträckning att återvända till mitt rike, erövrade av mina verk, eftersom de kommer att ha sett ankomsten av den Helige som kommer på ett vitt moln. Hela mänskligheten kommer att följa sin egen sort, och kommer att tuktas utifrån vad de har gjort. De som har tagit ställning mot mig kommer alla att förgås; vad gäller de vars gärningar på jorden inte har involverat mig, kommer de, på grund av hur de har klarat sig, att fortsätta existera på jorden under mina söners och mitt folks styre. Jag kommer att uppenbara mig för de otaliga folken och de otaliga nationerna, låta min egen röst ljuda ut över jorden för att tillkännage fullbordandet av mitt fantastiska verk, så att hela mänskligheten kan se det med egna ögon(Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Guds ord till hela universum, Kapitel 26).

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan

I likhet med hundratals miljoner andra efterföljare till Herren Jesus Kristus håller vi fast vid lagarna och buden i Bibeln, åtnjuter den rikliga nåden från Herren Jesus Kristus och samlas, ber, lovsjunger och tjänar i Herren Jesu Kristi namn – och allt detta gör vi under Herrens omsorg och beskydd.

Den Allsmäktige Guds Kyrkas ursprung och utveckling

Allsmäktige Guds Kyrka kom till tack vare Allsmäktige Guds framträdande och verk – Herren Jesus som återvänt – Kristus av de sista dagarna och även under hans rättfärdiga dom och tuktan. Kyrkan består av alla dem som verkligen accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och som är erövrade och frälste av Guds ord. Den grundades helt och hållet av Allsmäktige Gud personligen och leds och vallas av honom personligen och inrättades på intet sätt av någon människa. Det här är ett faktum som erkänns av alla de utvalda människorna i Allsmäktige Guds Kyrka.

Kontakta oss via Messenger