Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Vad är ursprunget till Österns blixt?

Vad är ursprunget till Österns blixt?

Samtidigt har dock Österns blixt öppet vittnat om att Herren Jesus — det vill säga Allsmäktige Gud, de sista dagarnas inkarnation — redan har återvänt och utfört sitt domsverk med början i Guds hus. Framträdandet av Österns blixt har skakat hela den religiösa världen.
Varför stormar Österns blixt framåt med ohejdbar framgång

Varför stormar Österns blixt framåt med ohejdbar framgång

Herren Jesus sade: ”Ty liksom blixten kommer från öster och skiner ända till väster, så skall också Människosonens ankomst vara.” (Matt 24:27) Sedan Ö…
The Basic Beliefs of The Church of Almighty God

The Basic Beliefs of The Church of Almighty God

(1) The Tenets of The Church of Almighty God The tenets of Christianity originate from the Bible, and the tenets of The Church of Almighty God origin…
7. Vilka är Allsmäktige Guds Kyrkas syften?

Vilka är Allsmäktige Guds Kyrkas syften?

Allsmäktige Guds Kyrka ger vatten till och vallar sina troende i fullständig överensstämmelse med Guds ord i Bibeln och ”Ordet framträder i köttet”, s…
6.Vad är skillnaden mellan kristendomen och Allsmäktige Guds Kyrka?

Vad är skillnaden mellan kristendomen och Allsmäktige Guds Kyrka?

Kristendomen och Allsmäktige Guds Kyrka tror på samma Gud. Människor som förstår religionshistorien vet att judendomen i Israel föddes ur det verk som…
5. Är Allsmäktige Gud och Herren Jesus en Gud?

Är Allsmäktige Gud och Herren Jesus en Gud?

När mänskligheten fördärvades av Satan inledde Gud sin förvaltningsplan för mänsklighetens frälsning. Gud har utfört tre stadier av verket med mänskli…
4. Hur kom Allsmäktige Guds Kyrka till?

Hur kom Allsmäktige Guds Kyrka till?

I likhet med kristendomens kyrkor kom Allsmäktige Guds Kyrka till på grund av den inkarnerade Gudens verk. Kristendomens kyrkor uppkom på grund av att…
3. Varför tar Gud namnet Allsmäktige Gud i rikets tidsålder

Varför tar Gud namnet Allsmäktige Gud i rikets tidsålder?

Många människor förstår inte varför Herren Jesus kallas Allsmäktige Gud när han kommer för att utföra domens verk i de sista dagarna, eftersom Allsmäk…