Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Vad är ursprunget till Österns blixt?

Vad är ursprunget till Österns blixt?

Samtidigt har dock Österns blixt öppet vittnat om att Herren Jesus — det vill säga Allsmäktige Gud, de sista dagarnas inkarnation — redan har återvänt och utfört sitt domsverk med början i Guds hus. Framträdandet av Österns blixt har skakat hela den religiösa världen.
Varför stormar Österns blixt framåt med ohejdbar framgång

Varför stormar Österns blixt framåt med ohejdbar framgång

Herren Jesus sade: ”Ty liksom blixten kommer från öster och skiner ända till väster, så skall också Människosonens ankomst vara.” (Matt 24:27) Sedan Ö…
Allsmäktige Guds Kyrkas grundläggande tro

Allsmäktige Guds Kyrkas grundläggande tro

(1) Allsmäktige Guds Kyrkas trossatser Kristendomens trossatser har sitt ursprung i Bibeln och Allsmäktige Guds Kyrkas trossatser har sitt ursprung i …
7. Vilka är Allsmäktige Guds Kyrkas syften?

Vad är Allsmäktige Guds Kyrkas målsättningar?

Allsmäktige Guds Kyrka vattnar och vallar Guds utvalda folk i fullständig överensstämmelse med Guds ord i Bibeln och ”Ordet framträder i köttet” som u…
6.Vad är skillnaden mellan kristendomen och Allsmäktige Guds Kyrka?

Vad är skillnaden mellan kristendomen och Allsmäktige Guds Kyrka?

Människor som förstår religionshistorien vet att judendomen i Israel föddes ur det verk som Jehova Gud utförde under lagens tidsålder. Kristendomen, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan var kyrkor som uppstod efter att den inkarnerade Herren Jesus utförde det återlösande verket. Allsmäktige Guds Kyrka kom till när Gud blev kött under de sista dagarna för att utföra domens verk......
Är Allsmäktige Gud och Herren Jesus en Gud

Är Allsmäktige Gud och Herren Jesus en Gud?

När mänskligheten fördärvades av Satan inledde Gud sin förvaltningsplan för mänsklighetens frälsning. Gud har utfört tre stadier av verket med mänskli…
4. Hur kom Allsmäktige Guds Kyrka till?

Hur kom Allsmäktige Guds Kyrka till?

I likhet med kristendomens kyrkor kom Allsmäktige Guds Kyrka till på grund av den inkarnerade Gudens verk. Kristendomens kyrkor uppkom på grund av a…
Varför tar Gud namnet Allsmäktige Gud i rikets tidsålder

Varför tar Gud namnet Allsmäktige Gud i rikets tidsålder?

Många människor förstår inte varför Herren Jesus kallas Allsmäktige Gud när han kommer för att utföra domens verk i de sista dagarna, eftersom Allsmäk…