Vanliga frågor

8 artiklar

Vad är skillnaden mellan kristendomen och Allsmäktige Guds Kyrka?

Människor som förstår religionshistorien vet att judendomen i Israel föddes ur det verk som Jehova Gud utförde under lagens tidsålder. Kristendomen, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan var kyrkor som uppstod efter att den inkarnerade Herren Jesus utförde det återlösande verket. Allsmäktige Guds Kyrka kom till när Gud blev kött under de sista dagarna för att utföra domens verk......

05 01 2019

Vad är ursprunget till Österns blixt?

Samtidigt har dock Österns blixt öppet vittnat om att Herren Jesus — det vill säga Allsmäktige Gud, de sista dagarnas inkarnation — redan har återvänt och utfört sitt domsverk med början i Guds hus. Framträdandet av Österns blixt har skakat hela den religiösa världen.

08 08 2019

Kontakta oss via Messenger