Hur kom Allsmäktige Guds Kyrka till?

05 01 2019

I likhet med kristendomens kyrkor kom Allsmäktige Guds Kyrka till på grund av den inkarnerade Gudens verk. Kristendomens kyrkor uppkom på grund av att Herren Jesus som blivit kött framträdde och verkade, och Allsmäktige Guds Kyrka uppstod på grund av att den inkarnerade Allsmäktige Gud av de sista dagarna framträdde och verkade. Genom tiderna har kyrkor alltså alstrats på grund av att Gud som blivit kött framträtt och verkat. Verket i varje steg av Guds inkarnation uttrycker många sanningar och många människor börjar att acceptera och följa Gud till följd av dessa sanningar som Gud uttrycker, vilket ger upphov till kyrkorna. Av detta framgår det att kyrkorna bildas av dem som accepterar Guds verk och följer Gud. Dessa samlingar av Guds utvalda kallas kyrkor. Kristendomens kyrkor skapades av den inkarnerade Herren Jesu framträdande och verk för två tusen år sedan. Herren Jesus predikade: ”Omvänd er, för himmelriket är nära(Matt 4:17), och han utförde återlösningens verk och uttryckte de sanningar som människorna i nådens tidsålder skulle omsätta i praktiken och träda in i. Många började då tro på och följa Herren och därmed kom den tidens kyrkor till. Sedan spreds Herren Jesu evangelium till varje land och territorium, fram till de sista dagarna då det hade spridit sig till jordens ändar; kristna kyrkor uppstod därmed i varje land. Dessa var nådens tidsålders kyrkor. Under slutskedet av de sista dagarna framträder och verkar den inkarnerade Allsmäktige Gud i Fastlandskina. På grundval av Herrens Jesu återlösande verk under nådens tidsålder utför Allsmäktige Gud domens verk som ”börjar med Guds hus(1 Pet 4:17), som profeterades i Bibeln. Allsmäktige Gud avslöjar alla hemligheter i Guds sextusenåriga förvaltningsplan för hela mänskligheten och uttalar alla sanningar för människans rening och frälsning. På grund av Allsmäktige Gud av de sista dagarnas framträdande och verk har många människor från olika samfund i den religiösa världen, människor som har trott på Herren i många år, äntligen hört Guds röst och sett att Herren Jesus har kommit och har utfört domens verk i de sista dagarna. De har bekräftat att Allsmäktige Gud är Herrens Jesu återkomst och på grund av detta har de tagit emot Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna. I Fastlandskina har åtminstone flera miljoner människor (tiotals miljoner enligt statistik från den kinesiska kommunistiska regeringen) tagit emot och följer nu Allsmäktige Gud. Allsmäktige Guds Kyrka är alltså helt och hållet resultatet av Allsmäktige Guds framträdande och verk. Den inrättades personligen av Allsmäktige Gud, inte av någon person. Varje kristen i Allsmäktige Guds Kyrka erkänner fullt ut att Allsmäktige Gud är Herrens Jesu återkomst, de sista dagarnas Kristus och Guds framträdande. Kristna i Allsmäktige Guds Kyrka ber i Allsmäktige Guds namn. Vad de läser, lyssnar på och delar gemenskap kring är Allsmäktige Guds ord, och vad de håller fast vid är alla de sanningar som Allsmäktige Gud uttryckt. Dessa sanningar är vägen till evigt liv som Gud kommit med under de sista dagarna. Den inkarnerade Guden av de sista dagarna tillsatte också personligen och vittnade för den man som används av Gud i dennes verk, för att han skulle kunna samarbeta med Guds verk ‒ precis som när Herren Jesus verkade, utvalde och tillsatte han de tolv apostlarna personligen. Dessa människor som används av Gud samarbetar dock bara med Guds verk; de är oförmögna att verka i Guds ställe. Kyrkorna inrättades inte av dem och de som Guds utvalda tror på och följer är inte de som används av Gud. Kyrkorna i nådens tidsålder grundades inte av Paulus och de andra apostlarna, utan skapades av Herren Jesu verk; de inrättades personligen av Herren Jesus. Likaledes grundades inte heller Allsmäktige Guds Kyrka av de sista dagarna av den man som användes av Gud, utan föddes ur Allsmäktige Guds verk. Den inrättades personligen av Allsmäktige Gud och ledsagas och vallas av honom; den man som används av Gud ger bara vatten till, sörjer för och vägleder kyrkorna, i det att han fullgör sin plikt. Fastän Guds utvalda leds, får vatten och ombesörjs av den man som används av Gud, är det Allsmäktige Gud som Guds utvalda tror på och följer – det är ett faktum som ingen kan förneka. I Allsmäktige Guds Kyrka kommer de flesta från olika samfund som har trott på Herren i många år. De förstår alla Bibeln och de vittnar i de olika samfunden om att Herren Jesus har kommit, att han är Allsmäktige Gud och har utfört domens verk i de sista dagarna. Många människor börjar ta emot Allsmäktige Gud, som ett resultat av att de har sett att Allsmäktige Guds ord utgör sanningen och Guds röst. De är den första gruppen människor som rycks upp till Gud. Allsmäktige Guds Kyrka föddes av människor från kristendomen, katolicismen och andra religiösa samfund som accepterade namnet Allsmäktige Gud. Idag har de flesta människor från olika samfund börjat utforska Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och därmed uppfyller de profetian i Bibeln om att ”alla folk skall strömma till det(Jes 2:2). I slutändan ska alla dessa som verkligen tror på Gud återvända till Allsmäktige Gud; det är oundvikligt, för det planerades för länge sedan av Gud, det är Guds påbud och ingen kan ändra på det!

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Vad är ursprunget till Österns blixt?

Samtidigt har dock Österns blixt öppet vittnat om att Herren Jesus — det vill säga Allsmäktige Gud, de sista dagarnas inkarnation — redan har återvänt och utfört sitt domsverk med början i Guds hus. Framträdandet av Österns blixt har skakat hela den religiösa världen.

Den Allsmäktige Guds Kyrkas ursprung och utveckling

Allsmäktige Guds Kyrka kom till tack vare Allsmäktige Guds framträdande och verk – Herren Jesus som återvänt – Kristus av de sista dagarna och även under hans rättfärdiga dom och tuktan. Kyrkan består av alla dem som verkligen accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och som är erövrade och frälste av Guds ord. Den grundades helt och hållet av Allsmäktige Gud personligen och leds och vallas av honom personligen och inrättades på intet sätt av någon människa. Det här är ett faktum som erkänns av alla de utvalda människorna i Allsmäktige Guds Kyrka.

Kontakta oss via Messenger