Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Vad är Allsmäktige Guds Kyrkas målsättningar?

Allsmäktige Guds Kyrka vattnar och vallar Guds utvalda folk i fullständig överensstämmelse med Guds ord i Bibeln och ”Ordet framträder i köttet” som uttryckts av Allsmäktige Gud, så att varje medlem ‒ under Allsmäktige Guds ords vägledning, försörjning, vattning och vallning ‒ kan förstå alla sanningarna i Guds ord, äga rätt syn på liv och värderingar, ha rätt mål att sträva efter, följa Guds väg, hålla fast vid Guds uppdrag, förhärliga Gud genom att vara världens ljus och jordens salt, prisas av Gud och vara kvalificerade att ärva Guds löften.

Allsmäktige Guds Kyrka har som målsättning att inrätta en kyrka som är efter Guds hjärta, så att medlemmarna kan tjäna och sörja för varandra i Guds ord och Guds kärlek, lyda och tillbe Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus, och bli ett sant vittnesbörd för Gud och en manifestation av Guds härlighet.

Allsmäktige Guds Kyrka har som målsättning att sprida och vittna om evangeliet om Allsmäktige Guds rike, så att människor kan se att Allsmäktige Gud är den återkomne Herren Jesus av de sista dagarna och att han har inlett ”domen [som] börjar med Guds hus” (1 Pet 4:17) som Bibeln förutsäger och som är just Guds verk med att rena och frälsa människan helt och fullt i de sista dagarna. Endast genom att ta emot alla de sanningar som Allsmäktige Gud uttryckt kan människan befria sig från sitt sataniska sinnelag, bryta sig loss från syndens bojor, renas, lära känna Gud, lyda Gud, tillbe Gud, leva ut ett meningsfullt liv, överleva de sista dagarnas stora katastrofer och träda in i Guds rike ‒ endast detta är mänsklighetens ljuvliga slutmål. Att sprida och vittna om Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna, och därigenom föra alla dem som erkänner Guds existens och älskar sanningen inför Gud, så att de kan ta emot och få Guds frälsning i de sista dagarna — detta är Guds uppdrag till hans utvalda folk och Allsmäktige Guds Kyrkas målsättning.

Relaterat innehåll

 • Allsmäktige Guds Kyrkas grundläggande tro

  (1) Allsmäktige Guds Kyrkas trossatser Kristendomens trossatser har sitt ursprung i Bibeln och Allsmäktige Guds Kyrkas trossatser har sitt ursprung i …

 • Vad är skillnaden mellan kristendomen och Allsmäktige Guds Kyrka?

  Människor som förstår religionshistorien vet att judendomen i Israel föddes ur det verk som Jehova Gud utförde under lagens tidsålder. Kristendomen, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan var kyrkor som uppstod efter att den inkarnerade Herren Jesus utförde det återlösande verket. Allsmäktige Guds Kyrka kom till när Gud blev kött under de sista dagarna för att utföra domens verk......

 • Varför tar Gud namnet Allsmäktige Gud i rikets tidsålder?

  Många människor förstår inte varför Herren Jesus kallas Allsmäktige Gud när han kommer för att utföra domens verk i de sista dagarna, eftersom Allsmäk…

 • Hur kom Allsmäktige Guds Kyrka till?

  I likhet med kristendomens kyrkor kom Allsmäktige Guds Kyrka till på grund av den inkarnerade Gudens verk. Kristendomens kyrkor uppkom på grund av a…