Vad är Allsmäktige Guds Kyrkas målsättningar?

05 01 2019

Allsmäktige Guds Kyrka vattnar och vallar Guds utvalda folk i fullständig överensstämmelse med Guds ord i Bibeln och ”Ordet framträder i köttet” som uttryckts av Allsmäktige Gud, så att varje medlem ‒ under Allsmäktige Guds ords vägledning, försörjning, vattning och vallning ‒ kan förstå alla sanningarna i Guds ord, äga rätt syn på liv och värderingar, ha rätt mål att sträva efter, följa Guds väg, hålla fast vid Guds uppdrag, förhärliga Gud genom att vara världens ljus och jordens salt, prisas av Gud och vara kvalificerade att ärva Guds löften.

Allsmäktige Guds Kyrka har som målsättning att inrätta en kyrka som är efter Guds hjärta, så att medlemmarna kan tjäna och sörja för varandra i Guds ord och Guds kärlek, lyda och tillbe Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus, och bli ett sant vittnesbörd för Gud och en manifestation av Guds härlighet.

Allsmäktige Guds Kyrka har som målsättning att sprida och vittna om evangeliet om Allsmäktige Guds rike, så att människor kan se att Allsmäktige Gud är den återkomne Herren Jesus av de sista dagarna och att han har inlett ”domen [som] börjar med Guds hus” (1 Pet 4:17) som Bibeln förutsäger och som är just Guds verk med att rena och frälsa människan helt och fullt i de sista dagarna. Endast genom att ta emot alla de sanningar som Allsmäktige Gud uttryckt kan människan befria sig från sitt sataniska sinnelag, bryta sig loss från syndens bojor, renas, lära känna Gud, lyda Gud, tillbe Gud, leva ut ett meningsfullt liv, överleva de sista dagarnas stora katastrofer och träda in i Guds rike ‒ endast detta är mänsklighetens ljuvliga slutmål. Att sprida och vittna om Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna, och därigenom föra alla dem som erkänner Guds existens och älskar sanningen inför Gud, så att de kan ta emot och få Guds frälsning i de sista dagarna — detta är Guds uppdrag till hans utvalda folk och Allsmäktige Guds Kyrkas målsättning.

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan

I likhet med hundratals miljoner andra efterföljare till Herren Jesus Kristus håller vi fast vid lagarna och buden i Bibeln, åtnjuter den rikliga nåden från Herren Jesus Kristus och samlas, ber, lovsjunger och tjänar i Herren Jesu Kristi namn – och allt detta gör vi under Herrens omsorg och beskydd.

Vad är ursprunget till Österns blixt?

Samtidigt har dock Österns blixt öppet vittnat om att Herren Jesus — det vill säga Allsmäktige Gud, de sista dagarnas inkarnation — redan har återvänt och utfört sitt domsverk med början i Guds hus. Framträdandet av Österns blixt har skakat hela den religiösa världen.

Kontakta oss via Messenger