Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Vilka är Allsmäktige Guds Kyrkas syften?

Allsmäktige Guds Kyrka ger vatten till och vallar sina troende i fullständig överensstämmelse med Guds ord i Bibeln och ”Ordet framträder i köttet”, som uttryckts av Allsmäktige Gud. Därmed kan varje troende ‒ under Allsmäktige Guds vägledning, försörjning, vattning och vallning ‒ förstå alla sanningar i Guds ord, äga rätt syn på liv och värderingar, ha rätt mål att sträva efter, följa Guds väg, hålla fast vid Guds uppdrag, förhärliga Gud genom att vara världens ljus och jordens salt, hyllas av Gud och vara kvalificerade att ärva Guds löften.

Kyrkan syftar till att inrätta en kyrka som är efter Guds hjärta, så att de troende kan tjäna och sörja för varandra i Guds ord och Guds kärlek, kan lyda och tillbe Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus, och kan bli ett sant vittnesbörd för Gud och en manifestation av Guds härlighet.

Kyrkan syftar till att sprida och vittna om evangeliet om Allsmäktige Guds rike, så att människor kan se att Allsmäktige Gud är den återvände Herre Jesus av de sista dagarna och att han har inlett det domens verk som profeterades i Bibeln, som ”börjar med Guds hus” (1 Pet 4:17). Det är just Guds verk med att fullkomligt rena och frälsa människan i de sista dagarna. Endast genom att ta emot alla de sanningar som Allsmäktige Gud uttryckt kan människan befria sig från sitt sataniska sinnelag, bryta sig loss från syndens bojor, renas, lära känna Gud, lyda Gud, tillbe Gud, leva ut ett meningsfullt liv, överleva de sista dagarnas stora katastrofer och träda in i Guds rike ‒ endast detta är mänsklighetens vackra slutmål. Att sprida och vittna om Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna, och därigenom föra alla dem som erkänner Guds existens och älskar sanningen inför Gud, så att de kan ta emot och få Guds frälsning i de sista dagarna — detta är Guds uppdrag till hans utvalda människor och målet för Allsmäktige Guds Kyrka.

Related Content